Aktuality

Rekonštrukcia 5.ZŠ v Michalovciach

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 16.04.2024 zúčastnila slávnostného zahájenia diela „Zlepšenie energetickej náročnosti budovy V. ZŠ v Michalovciach. Zmluva o dielo bola podpísaná s mestom Michalovce dňa 03.08.2023. Stavenisko sme prevzali 10.04.2025 a stavbu plánujeme odovzdať do 31.08.2025.

Nemocnica Poprad – rekonštrukcia geriatrie

Dňa 02.04.2024 sme prevzali stavenisko objektu geriatrie Nemocnice Poprad. 

Južné mesto „Nad mestom” Bratislava

Pokračujeme v realizácií nových objektov projektu Južného mesta v Bratislave. Zmluva o dielo je podpísaná a práce sme zahájili v marci 2024. Predpokladaný termín odovzdania diela je vo februári 2027.

Nemocnica AGEL Zvolen

Podpísali sme zmluvu o dielo s Nemocnicou AGEL Zvolen na realizáciu prestavby a prístavby chirurgického pavilónu. Práce sme zahájili vo februári 2024 a predpokladaný termín ukončenia prác je v mesiaci 09/2025.

Učebňa V-425 Chemkostav na SvF TUKE

Dňa 11. januára 2024 bolo podpísané „Memorandum o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Chemkostav, a.s.“, ktoré je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomnej výhodnosti a zároveň bola slávnostne otvorená učebňa „V 425 – Chemkostav“, ktorá sa stane miestom, kde sa študenti budú cítiť príjemne a nachádzať mnoho inšpirácie a motivácie v štúdiu na fakulte.

ZŠ Ostrovany

Obec Ostrovany s nami uzavrela zmluvu na realizáciu nadstavby a prístavby základnej školy. Stavenisko sme prevzali v novembri a práce máme dokončiť do 18 mesiacov.

Slávnostné otvorenie TIOPu v Trebišove

Dňa 20.10.2023 za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, jeho poradcu a riaditeľa ÚPSVaR Trebišov Martina Dzielavského, primátora mesta Mareka Čižmára, námestníka generálneho riaditeľa ŽSR Jozefa Veselku sme slávnostne otvorili Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.

Bytový dom Fejova, Košice

Podpísali sme zmluvu so spol. TOPELITY, s.r.o. na realizáciu Bytového domu Fejova v Košiciach. Stavenisko bolo prevzaté v septembri 2023, práce majú byť ukončené v decembri 2024.

Slávnostné poklepanie kameňa v Humennom

Dňa 28.08.2023 sa konalo slávnostné zahájenie stavby Central Point Humenné za účasti investora, zhotoviteľa, primátora a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Humenné.

Kysucká 16 Košice „Kosmalt“

Budova Kosmaltu na Kysuckej 16 čoskoro prejde dlho potrebným zateplením, obnovou fasády a udržiavacími prácami. V rámci prác je plánovaná obnova strechy, fasády a súvisiacich konštrukcií, obnova oceľových plošín a udržiavacie práce, ktoré si už vyžadoval technický stav budovy. Ukončenie prác je plánované na 3Q 2024.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|