Aktuality

Slávnostné odovzdanie Nemocnice Agel Zvolen a.s.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dnes zúčastnila slávnostného odovzdania diela „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Agel Zvolen a.s. dňa 21.08.2019. Stavba bola zahájená dňa 20.09.2019 a ukončená k 30.05.2021. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Nový projekt v Trnave

Dňa 29.04.2021 sme podpísali Zmluvu o dielo so spoločnosťou Terra Trnavia 5, s.r.o. na predmet zákazky Obytný súbor Nová Trnava. Stavenisko sme prevzali v 04/2021 a dielo sa má odovzdať do 24 mesiacov.

Obchodné centrum OBI v Michalovciach

Dňa 10.11.2020 sme podpísali Zmluvu o dielo so spoločnosťou Slovak Retail Project Gamma na predmet zákazky Shopping Park – Michalovce, ul. Sobranecká – 1. etapa. Práce na projekte majú byť odovzdané do júla 2021.

Rekonštrukcia mestských kasární v Michalovciach

Naša spoločnosť podpísala dňa 12.10.2020 ZoD s Ministerstvom obrany SR na predmet zákazky: Michalovce, MK – rekonštrukcia b. č. 20 TOV-R. Práce na tomto projekte majú byť odovzdané v júli budúceho roka.
 
 

Rezidencia Albelli v Košiciach

Dňa 05.10.2020 sme prevzali stavenisko na zaujímavom projekte v Košiciach – Rezidencia Albelli.  Investorom je spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. Predpokladaný termín odovzdanie prác je do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Rekonštrukcia kanalizácie v Plaveckom Štvrtku

Dňa 02.10.2020 prevzala naša spoločnosť stavenisko na projekte Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie. Investorom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Práce sa majú odovzdať do konca marca 2021.

Rezidencia Lago v Košiciach

Dňa 27.08.2020 došlo medzi našou spoločnosť a spoločnosťou Lago development k podpísaniu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na projekte Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia Lago II. etapa. Termín podpisu ZoD je zároveň termínom prevzatia staveniska. Predpokladaný termín odovzdania diela je stanovaný na koniec októbra 2021.

Polyfunkčný bytový dom ULIČKA v Trnave

V druhej polovici júla 2020 sme prevzali stavenisko projektu v Trnave. Ide o Polyfunkčný bytový dom ULIČKA, kde budeme realizovať skelet hrubej stavby objektu. Investorom tohto projektu je spoločnosť Inwest, s.r.o. Predpokladané ukončenie a odovzdanie prác je naplánované na koniec októbra 2020. 
 

Úpravňa mastenca Gemerská Poloma - 2. etapa

Ubehli štyri roky a my sa vraciame na miesto činu. Na miesto, kde sme vybudovali prevádzku pre úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny. Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 18.05.2020 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma – 2. etapa”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2020. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.
 

Rekonštrukcia nemocnice v Rožňave

Naša spoločnosť sa bude podieľať na realizácií stavebných prác, ktoré súvisia s rekonštrukciou Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Zmluva o dielo bola obojstranne podpísaná  a stavenisko sa prevzalo dňa 03.03.2020. Termín odovzdania všetkých prác je naplánovaný na koniec mesiaca marec 2021.
 
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
Web developed by LINQ.