Aktuality

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach

Dňa 03.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia realizácie diela „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb“. Zmluva o dielo bola podpísaná s  Prešovským samosprávnym krajom dňa 09.09.2022.

Mestský úrad Medzilaborce

Naša spoločnosť podpísala s mestom Medzilaborce Zmluvu o dielo na realizáciu projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Medzilaborce‟. Začiatok prác sa očakáva v jeseni tohto roku. Odovzdanie celého diela je stanovené do konca februára 2024, teda celý projekt má byť zrealizovaný do 18 mesiacov od prevzatia staveniska.

Nemocnica AGEL Košice - Šaca

Koncom apríla 2022 sme prevzali stavenisko stavby: Nemocnica AGEL Košice – Šaca – Vytvorenie zákrokovej časti kardiocentra na 2NP bloku ,,Bʺ, ktorému najprv predchádzali búracie práce. Zmluva o dielo bola s Nemocnicou AGEL Košice – Šaca podpísaná dňa 14.03.2022.
 
 
 

Obytný súbor Nová Trnava SO106

Podpísali sme Zmluvu o dielo so spoločnosťou Terra Trnavia 5, s.r.o. na predmet zákazky Obytný súbor Nová Trnava – objekt SO106. Stavenisko sme prevzali v 01/2021 a dielo sa má odovzdať v apríli 2024.

Slávnostné odovzdanie urgentu v Nemocnici Poprad, a.s.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 11.02.2022 zúčastnila slávnostného otvorenia Urgentného príjmu v rámci projektu „Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Poprad, a.s. dňa 27.08.2019. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Dňa 15.12.2021 sme prevzali stavenisko v Liptovskom Mikuláši na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – časť 5 – celok E (SO24, SO25, SO26)". Termín prevzatia staveniska je zároveň termínom začatia stavebných prác, ktoré by sa mali odovzdať v decembri 2022.

SOŠ A. Warhola, Medzilaborce

Podpísali sme zmluvu o dielo so Strednou odbornou školou polytechnickou A. Warhola v Medzilaborciach. Slávnostného zahájenia sme sa zúčastnili dňa 20.10.2021. Projekt sa má odovzdať do 03/2023.

Plavisko Ružomberok

Chemkostav, a.s. Michalovce podpísal Zmluvu o dielo s mestom Ružomberok na výstavbu Polyfunkčného bytového domu Plavisko – 1. etapa. Práce začíname realizovať v októbri 2021 a plánujeme ich ukončiť koncom októbra 2022.

Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov

Chemkostav, a.s. Michalovce dnes ako zhotoviteľ slávnostne podpísala zmluvu o dielo na stavbu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov“. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII 2014 – 2020), Prioritná os č. 3 – Verejná osobná doprava. Výstavba terminálu je naplánovaná na 24 mesiacov (9/2021 - 8/2023). Objednávateľom projektu sú Železnice Slovenskej republiky a jeho celkové náklady predstavujú sumu 10 492 091,57 EUR bez DPH.

Rezidencia Baštová II Košice

Dňa 24.06.2021 sme podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou Rezidencia centrum, s.r.o. na projekt Rezidencia Baštová II na Baštovej ulici v Košiciach. Prevzatie staveniska sa očakáva po ukončení archeologického prieskumu. Celý projekt sa má zrealizovať za 18 mesiacov od zahájenia prác.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|