Aktuality

ZŠ Ostrovany

Obec Ostrovany s nami uzavrela zmluvu na realizáciu nadstavby a prístavby základnej školy. Stavenisko sme prevzali v novembri a práce máme dokončiť do 18 mesiacov.  

Slávnostné otvorenie TIOPu v Trebišove

Dňa 20.10.2023 za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, jeho poradcu a riaditeľa ÚPSVaR Trebišov Martina Dzielavského, primátora mesta Mareka Čižmára, námestníka generálneho riaditeľa ŽSR Jozefa Veselku sme slávnostne otvorili Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov.

Bytový dom Fejova, Košice

Podpísali sme zmluvu so spol. TOPELITY, s.r.o. na realizáciu Bytového domu Fejova v Košiciach. Stavenisko bolo prevzaté v septembri 2023, práce majú byť ukončené v decembri 2024.

Slávnostné poklepanie kameňa v Humennom

Dňa 28.08.2023 sa konalo slávnostné zahájenie stavby Central Point Humenné za účasti investora, zhotoviteľa, primátora a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Humenné.

Bytový dom Kysucká 16 Košice „Kosmalt“

Bývalá turistická ubytovňa Kosmalt v Košiciach sa čoskoro zmení na nový bytový dom. Stavenisko stavby sme prevzali a práce plánujeme odovzdať do konca júla 2024.

Internát B5 AOS V Liptovskom Mikuláši

Podpísali sme zmluvu o dielo s AOS v Liptovskom Mikuláši na realizáciu stavebných úprav internátu B5 AOS LM. Stavenisko sme prevzali a dielo plánujeme odovzdať do januára 2024.
 

Central Point Humenné

Prevzali sme stavenisko nového projetku – Central Point Humenné. Centrum mestá Humenné tak čaká veľká transformácia bývalého telekomunikačného centra na modernú polyfunkčnú budovu. Výstavba projektu potrvá do septembra 2024.

Slávnostné otvorenie autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov

Dňa 19.04.2023 sme sa v rámci projektu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov“ za účasti zástupcov ŽSR, Ministerstva dopravy, Košického samosprávneho kraja, Arriva a Mesta Trebišov, zúčastnili slávnostného otvorenia autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov, s následnou prevádzkou od 20.4.2023.

Slávnostné prestrihnutie pások v Nemocnici Poprad

Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného prestrihnutia pásky počas otvorenia novej jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov na 9 NP a novej pôrodnice na 10 NP Nemocnice Poprad, a. s. za účasti ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH. Projekt sme realizovali od jesene roku 2019 do februára 2022.

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach

Dňa 03.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia realizácie diela „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb“. Zmluva o dielo bola podpísaná s  Prešovským samosprávnym krajom dňa 09.09.2022.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|