Aktuality

Rekonštrukcia hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala v máji zmluvu o dielo "CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava – rekonštrukcia", ktorého objednávateľom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Rekonštrukcia v onkologickej budove J.A.Reimana v Prešove

Začali sme s realizáciou druhej stavby v areáli prešovskej nemocnice FNsP J.A.Reimana.

Farmácia v Košiciach

Dňa 13.03.2019 spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala stavenisko stavby „Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č.36 – Farmácia“.


Súťažíme o titul Stavba roka 2018

Naša košická stavba "Rezidencia pri radnici" sa uchádza o titul Stava roka 2018. Aj Vy môžete prispieť k jej oceneniu svojim hlasom.

Zmeny vo vedení spoločnosti

Na prelome mesiacov február a marec sa uskutočnili zmeny vo vedení spoločnosti Chemkostav, a.s.

Bytový dom v Michalovciach

Podieľame sa na výstavbe skeletu projektu GREENSIDE v Michalovciach.

Začiatok výstavby v Prešove

Začala sa rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana v Prešove.

Začali sme s výstavbou skeletu AB BASTION OFFICE CENTER

Dňa 16.11.2018 sme začali s výstavbou skeletu Administratívnej budovy B.O.C.  na Továrenskej ulici v Košiciach.

Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana v Prešov

Dňa 29.10.2018 uzavrela spoločnosť Chemkostav, a.s. s objednávateľom Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove zmluvu o dielo „Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana

Vybudovanie traktu urgentnej medicíny v Bardejove

Dňa 9.10.2018 podpísala spoločnosť Chemkostav, a.s. zmluvu o dielo „Vybudovanie traktu urgentnej medicíny“ v Bardejove. Objednávateľom stavby je NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|