Aktuality

Rezidencia Albelli v Košiciach

Dňa 05.10.2020 sme prevzali stavenisko na zaujímavom projekte v Košiciach – Rezidencia Albelli.  Investorom je spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. Predpokladaný termín odovzdanie prác je do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Rekonštrukcia kanalizácie v Plaveckom Štvrtku

Dňa 02.10.2020 prevzala naša spoločnosť stavenisko na projekte Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie. Investorom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Práce sa majú odovzdať do konca marca 2021.

Rezidencia Lago v Košiciach

Dňa 27.08.2020 došlo medzi našou spoločnosť a spoločnosťou Lago development k podpísaniu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na projekte Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia Lago II. etapa. Termín podpisu ZoD je zároveň termínom prevzatia staveniska. Predpokladaný termín odovzdania diela je stanovaný na koniec októbra 2021.

Polyfunkčný bytový dom ULIČKA v Trnave

V druhej polovici júla 2020 sme prevzali stavenisko projektu v Trnave. Ide o Polyfunkčný bytový dom ULIČKA, kde budeme realizovať skelet hrubej stavby objektu. Investorom tohto projektu je spoločnosť Inwest, s.r.o. Predpokladané ukončenie a odovzdanie prác je naplánované na koniec októbra 2020. 
 

Úpravňa mastenca Gemerská Poloma - 2. etapa

Ubehli štyri roky a my sa vraciame na miesto činu. Na miesto, kde sme vybudovali prevádzku pre úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny. Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 18.05.2020 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma – 2. etapa”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2020. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.
 

Rekonštrukcia nemocnice v Rožňave

Naša spoločnosť sa bude podieľať na realizácií stavebných prác, ktoré súvisia s rekonštrukciou Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Zmluva o dielo bola obojstranne podpísaná  a stavenisko sa prevzalo dňa 03.03.2020. Termín odovzdania všetkých prác je naplánovaný na koniec mesiaca marec 2021.
 

Slávnostné odovzdanie v Bardejove

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa včera zúčastnila slávnostného odovzdania časti diela Vybudovanie traktu urgentnej medicíny – stavebná časť objekt SO03 Prístavba k detskému oddeleniu“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Bardejov dňa 09.10.2018. Termín podpísania zmluvy bol zároveň aj termínom začiatku realizácie výstavby. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Nemocnica vo Zvolene

S rekonštrukciami nemocníc sa tento rok roztrhlo vrece. My sme veľmi radi, že sa sme sa stali vo výberovom konaní úspešní a môžeme sa tak podieľať na realizácií ďalšieho projektu, tento krát vo Zvolene. Jeho predmetom je modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Stavenisko sme prevzali v druhej polovici tohto septembra a plánujeme stavbu odovzdať v marci roku 2021.

Chemkostaváci pod Tatrami

V priestoroch Nemocnice Poprad sa v blízkej dobe bude pracovať na zvýšení produktivity a zefektívnení prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby. Naša spoločnosť bude v rámci projektu realizovať nadstavbu strojovne VZT, výstavbu dvoch výťahov pre lôžkovú časť, rekonštrukciu 9 a 10.NP, ako aj rekonštrukciu a prístavbu urgentného príjmu.


Rekonštrukcia študentských domovov Technickej univerzity v Košiciach

Naša spoločnosť sa stala úspešnou vo výberovom konaní na predmet zákazky Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach – rekonštrukcia – časť 1. Predpokladaný termín začatia prác sa očakáva v najbližších dňoch. Práce na časti 1, bloku C a D, ktoré zahŕňajú obnovu exteriéru by sa mali ukončiť do 6 mesiacov od ich začatia.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|