Aktuality

Nemocnica novej generácie Michalovce

Dňa 03.09.2015 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko stavby ,,Nemocnica novej generácie Michalovce,,. Po dlhom čase sa Chemkostavu opäť podarilo zahájiť realizáciu prác v mieste jeho pôsobenia. Investorom spomínaného projektu je spoločnosť Svet zdravia, a.s.

Apartmánový dom, Majakovského ulica, Bratislava


Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala koncom septembra 2014 realizovať čiastkové práce na projekte Apartmánový dom, Majakovského ulica, Bratislava.  Po ich úspešnom zrealizovaní sa našej spoločnosti podarilo na spomínanom projekte zazmluvniť aj hlavné práce. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 25.06.2015 v Michalovciach. Investorom diela je spoločnosť Delta Construction, s.r.o.

Polyfunkčný objekt Staromestská office, Veterná ulica

Dňa 01.06.2015 došlo medzi spoločnosťou Delta Construction, s.r.o. a Chemkostav, a.s. k podpisu zmluvy o dielo. Predmetom tejto zmluvy je realizácia Polyfunkčného objektu na Veternej ulici v Bratislave.

Autocentrum VW - Sever, 2. etapa - Weltauto

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Auto Gabriel, s.r.o. na druhú etapu prác Autocentra VW – Sever, Weltauto. Riešený objekt bude tvoriť zázemie predaja a výkupu ojazdených vozidiel siete Weltauto a bude súčasťou plánovaného Autocentra VW – Sever. Ukončenie diela ja naplánované na 15.12.2015.


Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dnes zúčastnila slávnostného preberania staveniska diela "Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske". Zmluva o dielo bola podpísaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica dňa 22. apríla 2015. Všetky práce budú spolufinancované z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami.

Dôležité upozornenie!


Vážení obchodní partneri, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že sme zaznamenali výskyt falošných faktúr, ktorých vystaviteľom má byť spoločnosť Chemkostav, a.s.

Slávnostná kolaudácia Študentského domova Petra Pázmaňa v Trnave

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 01.04.2015 zúčastnila slávnostnej kolaudácie novovybudovaného Študentského domova Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave.

Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo


Spoločnosť Chemkostav, a.s. v združení so spoločnosťami Váhostav SK, Combin a Hydroekol začali realizovať projekt ,,
Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo,,. Investorom projektu je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec

Združenie spoločností COMBIN – Chemkostav – Hydroekol – Váhostav začalo realizovať práce na projekte ,,Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec,,. Investorom tohto projektu je Turčianska vodárenská spoločnosť.

Perla Ružinova

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala v polovici decembra 2014 realizovať práce na projekte Perla Ružinova – 2. etapa. Objednávateľom týchto prác je spoločnosť Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|