Aktuality

Podpísaná zmluva o dielo „Administratívna budova B.O.C., Továrenská ul., Košice“

Dňa 21.06.2018 bola podpísaná zmluva o dielo „Administratívna budova B.O.C., Továrenská ul., Košice“ medzi investorom MM Partners, s.r.o. a spoločnosťou Chemkostav, a.s. Michalovce.

TREND Regata 2018

Posádka Chemkostavu sa ani tohoto roku nedala zahanbiť a odniesla si krásne 2. miesto v súťaži TREND Regata 2018.

Lavička Václava Havla v Košiciach

Na našej stavbe Rezidencia pri Radnici v Košiciach bola v réžii investora slávnostne odhalená Lavička Václava Havla.

Michalovský Chemkostav 01/2018

Prečítajte si najnovšie číslo nášho firemného časopisu.


Ocenenie v súťaži STAVBA ROKA 2017

Stavba UNIQ Staromestská získala dve ocenenia v 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2017.

Chemkostav vymenovaný za „Národného víťaza“ v prestížnej európskej súťaži

Spoločnosť Chemkostav, a.s. bola vymenovaná za Národného víťaza svojej kategórie v súťaži European Business Awards 2017-2018, ktorá je najväčšou európskou obchodnou súťažou.

Podpísaná zmluva o dielo „Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV“

Koncom roka 2017 sme podpísali v združení "Podbrezová ISK-Chemkostav-Arprog" zmluvu dielo „Aglomerácia Podbrezová – kanalizácia a ČOV“. Spoločnosť Chemkostav, a.s. sa na stavbe zúčastní v združení s akciovou spoločnosť ARPROG z Popradu a akciovou spoločnosťou Inžinierske stavby z Košíc, ktorá je zároveň aj hlavným partnerom združenia.

Podpísaná zmluva „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a KSK“

Dňa 23.1.2018 nadobudla účinnosť zmluva „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a KSK“ uzavretá medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a Združením „Mosty ciest 1. triedy v PSK a v KSK“ ako dodávateľom, kde vedúcim účastníkom združenia je spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce.

Zahájenie prác v Kráľovskom Chlmci

V auguste 2017 sme začali s prácami na diele "Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV".

Otvorená spojnica rýchlostných ciest na maďarsko-slovenských hraniciach

V utorok 16. januára 2018 bola oficiálne otvorená spojnica rýchlostnej cesty M30, vedúcej z Maďarska a našej slovenskej rýchlostnej cesty R4.

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|