Aktuality

Podpísaná zmluva „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a KSK“

Dňa 23.1.2018 nadobudla účinnosť zmluva „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a KSK“ uzavretá medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a Združením „Mosty ciest 1. triedy v PSK a v KSK“ ako dodávateľom, kde vedúcim účastníkom združenia je spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce.

Zahájenie prác v Kráľovskom Chlmci

V auguste 2017 sme začali s prácami na diele "Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV".

Otvorená spojnica rýchlostných ciest na maďarsko-slovenských hraniciach

V utorok 16. januára 2018 bola oficiálne otvorená spojnica rýchlostnej cesty M30, vedúcej z Maďarska a našej slovenskej rýchlostnej cesty R4.

Nominácia na European Business Awards 2017/18

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce vymenovaná na liste "One to Watch".


Detské Mesto povolaní

“Vzdelávanie prepojené s praxou. Ukážme deťom smer, aby videli možnosti.“

Mesto povolaní pre deti otvorilo svoje brány v Košiciach v piatok 01.12.2017.
 

Profesia Days 2017 v Košiciach

Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa v Košiciach konal po prvý krát veľtrh práce Profesia Days kde ste nás mohli stretnúť medzi viac ako 70-timi vystavovateľmi.


Bytový dom BII, Južné mesto vo výstavbe

Piaty bytový dom zóny B1 Južného mesta v Bratislave je už od leta vo výstavbe.

Začali sa práce na ďalšom bytovom dome Južného mesta

Zahájili sme práce na štvrtom bytovom dome zóny B1 Južného mesta v Bratislave.

Pokračujeme v ďalšej výstavbe Južného mesta v Bratislave

Spoločnosť Chemkostav a.s. podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Južné mesto IS, s.r.o. na ďalšie pokračovanie realizácie diela „Južné mesto – zóna B1“, ktoré sa nachádza v Bratislave, v Petržalke.

TREND Regata 2017

Potvrdzujeme naše kvality aj mimo stavbárskej oblasti. Chemkostav sa už po 7. krát zúčastnil známej súťaže TREND Regata.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|