Aktuality

Nemocnica vo Zvolene

S rekonštrukciami nemocníc sa tento rok roztrhlo vrece. My sme veľmi radi, že sa sme sa stali vo výberovom konaní úspešní a môžeme sa tak podieľať na realizácií ďalšieho projektu, tento krát vo Zvolene. Jeho predmetom je modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Stavenisko sme prevzali v druhej polovici tohto septembra a plánujeme stavbu odovzdať v marci roku 2021.

Chemkostaváci pod Tatrami

V priestoroch Nemocnice Poprad sa v blízkej dobe bude pracovať na zvýšení produktivity a zefektívnení prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby. Naša spoločnosť bude v rámci projektu realizovať nadstavbu strojovne VZT, výstavbu dvoch výťahov pre lôžkovú časť, rekonštrukciu 9 a 10.NP, ako aj rekonštrukciu a prístavbu urgentného príjmu.


Rekonštrukcia študentských domovov Technickej univerzity v Košiciach

Naša spoločnosť sa stala úspešnou vo výberovom konaní na predmet zákazky Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach – rekonštrukcia – časť 1. Predpokladaný termín začatia prác sa očakáva v najbližších dňoch. Práce na časti 1, bloku C a D, ktoré zahŕňajú obnovu exteriéru by sa mali ukončiť do 6 mesiacov od ich začatia.

Chemkostav sa vracia do Ružomberka

Areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. bude v niekoľkých mesiacoch obsadený chemkostavákmi. Naša spoločnosť podpísala zmluvu o dielo, ktorej predmetom je stavebná časť na ČOVke nového papierenského stroja PM19.

Stavebné úpravy na II. NP FNsP J. A. Reimana v Prešove

Dňa 24.06.2019 došlo medzi FNsP J.A. Reimana v Prešove a našou spoločnosťou k podpisu ďalšej zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na II. NP, na oddelení radiačnej onkológie. Predpokladaný termín ukončenia týchto prác sa očakáva v mesiaci október 2019.


Rekonštrukcia hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala v máji zmluvu o dielo "CHP Vyšné Nemecké – AB, osobná doprava – rekonštrukcia", ktorého objednávateľom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Rekonštrukcia v onkologickej budove J.A.Reimana v Prešove

Začali sme s realizáciou druhej stavby v areáli prešovskej nemocnice FNsP J.A.Reimana.

Farmácia v Košiciach

Dňa 13.03.2019 spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala stavenisko stavby „Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č.36 – Farmácia“.


Súťažíme o titul Stavba roka 2018

Naša košická stavba "Rezidencia pri radnici" sa uchádza o titul Stava roka 2018. Aj Vy môžete prispieť k jej oceneniu svojim hlasom.

Zmeny vo vedení spoločnosti

Na prelome mesiacov február a marec sa uskutočnili zmeny vo vedení spoločnosti Chemkostav, a.s.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|