Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť Chemkostav je profesionálnou slovenskou stavebnou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifikácie svojich zamestnancov.

Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v stavebnom segmente zahŕňajúcom výstavbu občianskych, bytových, priemyselných a vodohospodárskych objektov.

Zobraziť viac

Aktuality

    17.5.2022 Nemocnica AGEL Košice - Šaca

    Koncom apríla 2022 sme prevzali stavenisko stavby: Nemocnica AGEL Košice – Šaca – Vytvorenie zákrokovej časti kardiocentra na 2NP bloku ,,Bʺ, ktorému najprv predchádzali búracie práce...

    27.4.2022 Obytný súbor Nová Trnava SO106

    Podpísali sme Zmluvu o dielo so spoločnosťou Terra Trnavia 5, s.r.o. na predmet zákazky Obytný súbor Nová Trnava – objekt SO106. Stavenisko sme prevzali v 01/2021 a dielo sa má odovzdať v...

Zobraziť viac
Staviame na pevných základoch

Sídlo spoločnosti

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Slovenská republika