Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť Chemkostav je profesionálnou slovenskou stavebnou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifikácie svojich zamestnancov.

Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v stavebnom segmente zahŕňajúcom výstavbu občianskych, bytových, priemyselných a vodohospodárskych objektov.

Zobraziť viac

Aktuality

    2.8.2019 Chemkostav sa vracia do Ružomberka

    Areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. bude v niekoľkých mesiacoch obsadený chemkostavákmi. Naša spoločnosť podpísala zmluvu o dielo, ktorej predmetom je stavebná časť na ČOVke nového...

    10.7.2019 Stavebné úpravy na II. NP FNsP J. A. Reimana v Prešove

    Dňa 24.06.2019 došlo medzi FNsP J.A. Reimana v Prešove a našou spoločnosťou k podpisu ďalšej zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na II. NP, na...

Zobraziť viac
Staviame na pevných základoch

Sídlo spoločnosti

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Slovenská republika
Web developed by LINQ.