Aktuality

Internát B5 AOS V Liptovskom Mikuláši

Podpísali sme zmluvu o dielo s AOS v Liptovskom Mikuláši na realizáciu stavebných úprav internátu B5 AOS LM. Stavenisko sme prevzali a dielo plánujeme odovzdať do januára 2024.
 

Central Point Humenné

Prevzali sme stavenisko nového projetku – Central Point Humenné. Centrum mestá Humenné tak čaká veľká transformácia bývalého telekomunikačného centra na modernú polyfunkčnú budovu. Výstavba projektu potrvá do septembra 2024.

Slávnostné otvorenie autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov

Dňa 19.04.2023 sme sa v rámci projektu „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov“ za účasti zástupcov ŽSR, Ministerstva dopravy, Košického samosprávneho kraja, Arriva a Mesta Trebišov, zúčastnili slávnostného otvorenia autobusovej časti terminálu TIOP Trebišov, s následnou prevádzkou od 20.4.2023.

Slávnostné prestrihnutie pások v Nemocnici Poprad

Dňa 21.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného prestrihnutia pásky počas otvorenia novej jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov na 9 NP a novej pôrodnice na 10 NP Nemocnice Poprad, a. s. za účasti ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH. Projekt sme realizovali od jesene roku 2019 do februára 2022.

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach

Dňa 03.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia realizácie diela „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb“. Zmluva o dielo bola podpísaná s  Prešovským samosprávnym krajom dňa 09.09.2022.

Mestský úrad Medzilaborce

Naša spoločnosť podpísala s mestom Medzilaborce Zmluvu o dielo na realizáciu projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Medzilaborce‟. Začiatok prác sa očakáva v jeseni tohto roku. Odovzdanie celého diela je stanovené do konca februára 2024, teda celý projekt má byť zrealizovaný do 18 mesiacov od prevzatia staveniska.

Nemocnica AGEL Košice - Šaca

Koncom apríla 2022 sme prevzali stavenisko stavby: Nemocnica AGEL Košice – Šaca – Vytvorenie zákrokovej časti kardiocentra na 2NP bloku ,,Bʺ, ktorému najprv predchádzali búracie práce. Zmluva o dielo bola s Nemocnicou AGEL Košice – Šaca podpísaná dňa 14.03.2022.
 
 
 

Obytný súbor Nová Trnava SO106

Podpísali sme Zmluvu o dielo so spoločnosťou Terra Trnavia 5, s.r.o. na predmet zákazky Obytný súbor Nová Trnava – objekt SO106. Stavenisko sme prevzali v 01/2021 a dielo sa má odovzdať v apríli 2024.

Slávnostné odovzdanie urgentu v Nemocnici Poprad, a.s.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 11.02.2022 zúčastnila slávnostného otvorenia Urgentného príjmu v rámci projektu „Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Poprad, a.s. dňa 27.08.2019. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Dňa 15.12.2021 sme prevzali stavenisko v Liptovskom Mikuláši na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – časť 5 – celok E (SO24, SO25, SO26)". Termín prevzatia staveniska je zároveň termínom začatia stavebných prác, ktoré by sa mali odovzdať v decembri 2022.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|