Aktuality

Rezidencia Baštová II Košice

Dňa 24.06.2021 sme podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou Rezidencia centrum, s.r.o. na projekt Rezidencia Baštová II na Baštovej ulici v Košiciach. Prevzatie staveniska sa očakáva po ukončení archeologického prieskumu. Celý projekt sa má zrealizovať za 18 mesiacov od zahájenia prác.

Slávnostné odovzdanie Nemocnice Agel Zvolen a.s.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dnes zúčastnila slávnostného odovzdania diela „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.“. Zmluva o dielo bola podpísaná s Nemocnicou Agel Zvolen a.s. dňa 21.08.2019. Stavba bola zahájená dňa 20.09.2019 a ukončená k 30.05.2021. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Nový projekt v Trnave

Dňa 29.04.2021 sme podpísali Zmluvu o dielo so spoločnosťou Terra Trnavia 5, s.r.o. na predmet zákazky Obytný súbor Nová Trnava. Stavenisko sme prevzali v 04/2021 a dielo sa má odovzdať do 24 mesiacov.

Obchodné centrum OBI v Michalovciach

Dňa 10.11.2020 sme podpísali Zmluvu o dielo so spoločnosťou Slovak Retail Project Gamma na predmet zákazky Shopping Park – Michalovce, ul. Sobranecká – 1. etapa. Práce na projekte majú byť odovzdané do júla 2021.

Rekonštrukcia mestských kasární v Michalovciach

Naša spoločnosť podpísala dňa 12.10.2020 ZoD s Ministerstvom obrany SR na predmet zákazky: Michalovce, MK – rekonštrukcia b. č. 20 TOV-R. Práce na tomto projekte majú byť odovzdané v júli budúceho roka.
 
 

Rezidencia Albelli v Košiciach

Dňa 05.10.2020 sme prevzali stavenisko na zaujímavom projekte v Košiciach – Rezidencia Albelli.  Investorom je spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. Predpokladaný termín odovzdanie prác je do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Rekonštrukcia kanalizácie v Plaveckom Štvrtku

Dňa 02.10.2020 prevzala naša spoločnosť stavenisko na projekte Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie. Investorom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Práce sa majú odovzdať do konca marca 2021.

Rezidencia Lago v Košiciach

Dňa 27.08.2020 došlo medzi našou spoločnosť a spoločnosťou Lago development k podpísaniu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na projekte Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia Lago II. etapa. Termín podpisu ZoD je zároveň termínom prevzatia staveniska. Predpokladaný termín odovzdania diela je stanovaný na koniec októbra 2021.

Polyfunkčný bytový dom ULIČKA v Trnave

V druhej polovici júla 2020 sme prevzali stavenisko projektu v Trnave. Ide o Polyfunkčný bytový dom ULIČKA, kde budeme realizovať skelet hrubej stavby objektu. Investorom tohto projektu je spoločnosť Inwest, s.r.o. Predpokladané ukončenie a odovzdanie prác je naplánované na koniec októbra 2020. 
 

Úpravňa mastenca Gemerská Poloma - 2. etapa

Ubehli štyri roky a my sa vraciame na miesto činu. Na miesto, kde sme vybudovali prevádzku pre úpravu, zušľachťovanie a zhodnocovanie mastencovej suroviny. Spoločnosť Chemkostav, a.s. prevzala dňa 18.05.2020 stavenisko na stavbe „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma – 2. etapa”. Práce na tomto projekte by mali byť ukončené koncom roka 2020. Investorom spomínanej stavby je spoločnosť EUROTALC s.r.o.
 
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|