Aktuality

Ukončenie prác na Bioplynovej stanici

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 28.8.2012 ukončila stavbu Bioplynová stanica Zemplínska Teplica. Investorom stavby bola spoločnosť ALKON KOŠICE a.s. a cena za zhotovenie diela činila, v zmysle ZoD, 561 362,76,- EUR bez DPH.

Dobudovanie stokovej siete v aglomerácií obce Čachtice

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 28.8.2012 prevzala stavenisko časti projektu Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii obce Čachtice.

KULTURPARK Košice

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 16.7.2012 prevzala časť staveniska projektu "Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice". Podľa podpísanej Zmluvy o dielo s objednávateľom Doprastav, a.s. má spoločnosť zhotoviť dvojúčelové podzemné parkovisko.

Národný finalista 2012/2013

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2012/13. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 10 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie ocenenia národný víťaz. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2013.

Začali sa práce v areáli Technickej Univerzity

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce prevzala dňa 15.6.2012 stavenisko v areáli Technickej Univerzity v Košiciach. Stalo sa tak potom, ako bola dňa 22.5.2012 medzi oboma stranami podpísaná zmluva o dielo. Jej obsahom je realizácia dvoch projektov.

 

Dodatok Južné mesto

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, podpísala dňa 19.4.2012 dodatok k výstavbe projektu Južné mesto v Bratislave. Investorom diela je spoločnosť CRESCO POPPER INVESTMENT, a.s. a k ukončeniu realizácie tohto projektu by malo dôjsť najneskôr do 30.4.2013.

Chemkostav v Šafranovej záhrade

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce prevzala dňa 12.6.2012 stavenisko rezidenčného projektu bývania Šafranová záhrada v Košiciach. Stalo sa tak potom, ako bola dňa 31.5.2012 podpísaná zmluva na tzv. začiatočné práce s investorom projektu spoločnosťou SAFRAN Slovakia, a.s.
 

Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 19.4.2012 podpísala Zmluvu o dielo na realizáciu projektu "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica". Investorom stavby je obec Zemplínska Teplica a cena za zhotovenie celého diela činí 513 852,78,- EUR s DPH.

Stavbári na mori

Zástupcovia spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce sa od 5. do 9. júna zúčastnili jachtárskych pretekov TREND regata 2012, ktoré sa konali na Jadranskom pobreží Chorvátska medzi mestom Split a ostrovmi Hvar a Vis. Celkovo bolo prítomných 21 posádok z rôznych kútov a z rôznych ekonomických odvetví hospodárstva Slovenskej republiky.


Získanie ocenenia „Čin roka 2011“ mesta Michalovce

Spoločnosť Chemkostav, a. s. Michalovce získala sošku Pegasa. Ide o cenu za čin roka v oblasti architektúry, ktorú každoročne udeľuje mesto Michalovce. Samospráva sa tento významný titul rozhodla udeliť spoločnosti Chemkostav, a. s. Michalovce, za mimoriadny výsledok pri zhotovení stavby Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce.

|< < ... 11   12   13 > >|
Web developed by LINQ.