Aktuality

Projekt „Čaklov“

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce zrealizuje výstavbu projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV". Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, ktorým je obec Čaklov.

Projekt "Sačurov"

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce začala dňa 17.12. 2012 realizovať projekt "Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov". Objednávateľom diela je firma VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o.

Projekt „Tesco expres Michalovce“

Spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce začala v novembri s výstavbou projektu „Tesco expres v Michalovciach“. Objekt pre výstavbu je situovaný na Špitálskej ulici v priamej náväznosti na centrálnu mestskú zónu mesta Michalovce.

Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce získala zákazku na realizáciu protihlukových opatrení na Rýchlostnej ceste R1 pri obci Lehota. Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a termín realizácie projektu je 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Projekt "Mlynky"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje projekt Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 26.9.2012 a termín realizácie stavby je do 7 mesiacov od tohto dátumu. Investorom projektu je Správa ciest Košického samosprávneho kraja a cena za realizáciu diela je 539 948,65 EUR bez DPH.

Projekt "Grösslingova 50"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 25.9.2012 podpísala zmluvu o dielo na zhotovenie Novostavby bytového domu s polyfunkciou na Grösslingovej ulici č. 50 v Bratislave. V tento deň zároveň prebehlo aj prebratie staveniska na ktorom má stavba vyrásť do 2.10.2013. Investorom projektu je spoločnosť Cresling s.r.o.

Chemkostav, a. s. Michalovce potrebuje Vašu podporu pri hlasovaní

Tento rok sa po prvý krát v histórii súťaže European Business Awards rozhodli organizátori zaviesť do prezentácie kandidátov na ocenenie prvky videa a tiež úplne nový verejný on-line systém hlasovania. Video vizitka spoločnosti s najvyšším počtom hlasov za Slovensko, sa automaticky dostane do ďalšieho výberového kola a stane sa národným víťazom.

Verejné hlasovanie prebieha medzi 6. septembrom a 17. októbrom 2012, čím dáva každej spoločnosti viac než 40 dní, na získanie čo najväčšieho počtu možných hlasov. To je spôsob, ako môžete podporiť spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce ako svojho favorita. Hlasovanie prebieha na webovej stránke European Business Awards (http://www.businessawardseurope.com/entries/detail/Slovakia/4925), kde sa momentálne nachádza videoklip predstavujúci históriu a podnikanie spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce ako národného finalistu súťaže.

TESCO Ivanka pri Dunaji

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zahájila dňa 31.8.2012 hlavné práce na výstavbe objektu TESCO Ivanka pri Dunaji. Jedná sa o výstavbu supermarketu obdĺžnikového pôdorysu v centre obce s 59 parkovacími miestami. Predmetom diela bola aj demolácia existujúcej budovy na pozemku. Ukončenie stavby je plánované do 11.11.2012.

Ukončenie prác na Bioplynovej stanici

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 28.8.2012 ukončila stavbu Bioplynová stanica Zemplínska Teplica. Investorom stavby bola spoločnosť ALKON KOŠICE a.s. a cena za zhotovenie diela činila, v zmysle ZoD, 561 362,76,- EUR bez DPH.

Dobudovanie stokovej siete v aglomerácií obce Čachtice

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce dňa 28.8.2012 prevzala stavenisko časti projektu Dobudovanie stokovej siete v aglomerácii obce Čachtice.
|< < ... 11   12   13   14 > >|
Web developed by LINQ.