Aktuality

Chemkostaváci napli plachty

Posádka spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce sa aj tento rok zúčastnila atraktívneho športovo-spoločenského podujatia TREND Regata 2013 v termíne od 4. do 8. júna. Išlo o džentlmentské zápolenie na mori, ktoré zároveň vychádzalo v ústrety požiadavkám na komfort a efektívne využitie času. Regata je určená ľuďom z biznisu ale aj všetkým jachtárom, ktorí v tomto športe nachádzajú potešenie, priestor na fair play a osobný relax.

Keď hovoria čísla

Obavy z krízy na začiatku roku 2012, viedli k mimoriadnej opatrnosti pri odhadoch vývoja v sektore stavebníctva pre najbližšie mesiace. Dnes sú už známe ekonomické výsledky z tohto obdobia a tie hovoria jasnou rečou. Chemkostav, a.s. Michalovce sa našťastie zaradil k tým spoločnostiam, ktoré môžu byť s rokom 2012 spokojné. Samozrejme to však nebolo iba o šťastí, rešpekt a poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa o to pričinili.

Južné mesto - primárna infraštruktúra

Chemkostav, a.s. Michalovce podpísal so spoločnosťou Delta Construction, s.r.o. zmluvu o dielo, dňa 29.5.2013, na realizáciu stavby "Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete" v Bratislave. Podľa harmonogramu, musia byť všetky práce ukončené do 23.10.2013.

Červený Breh

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje stavbu s názvom Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh - I. etapa. Ide o územie, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti mesta Košice v napojení na Hrbovú ulicu. Celá lokalita má svahovitý horský charakter a jedná sa o nevyužívanú záhradu za objektom dojčenského ústavu. Všetky parcely sú definované ako plochy obytnej nízkopodlažnej zástavby a záhradkárske lokality.

Obchodné centrum Bardejov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce začala dňa 22.5.2013 realizovať výstavbu Obchodného centra v Bardejove.
 
Stavenisko sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Bardejov, na ploche bývalého servisného strediska autobusov SAD. Ide o územie medzi ulicami Duklianska, Ľudovíta Štúra a Tehelná, ktoré je trojuholníkového tvaru a je mierne svahovité so sklonom južného smeru.

Internistický monoblok dokončený v predstihu

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce bola zhotoviteľom stavby Internistický monoblok, ktorý bol vybudovaný v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
 


"Sme veľmi radi, že sme nesklamali dôveru investora spojenú s výberom našej spoločnosti ako realizátora tohto projektu. Vieme totiž stavať rýchlo, kvalitne a za dobrú cenu. Potvrdilo sa to aj teraz, keďže sme práce ukončili o mesiac skôr ako bol pôvodný plán" uviedol Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva spoločnosti.

Nový projekt v Trebišove

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, je zhotoviteľom projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov. Objednávateľom všetkých prác je Košický samosprávny kraj a na základe zmluvy o dielo je cena za vykonanie dohodnutá vo výške 2 937 834,14 EUR s DPH. Začiatok realizácie projektu je stanovený na apríl 2013 a jeho dokončenie je naplánované najneskôr v lehote 18 mesiacov.

Projekt „Čaklov“

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce zrealizuje výstavbu projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV". Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, ktorým je obec Čaklov.

Projekt "Sačurov"

Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce začala dňa 17.12. 2012 realizovať projekt "Stavebné práce na Bioplynovej stanici Sačurov". Objednávateľom diela je firma VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o.

Projekt „Tesco expres Michalovce“

Spoločnosť Chemkostav, a.s., Michalovce začala v novembri s výstavbou projektu „Tesco expres v Michalovciach“. Objekt pre výstavbu je situovaný na Špitálskej ulici v priamej náväznosti na centrálnu mestskú zónu mesta Michalovce.
|< < ... 11   12   13   14   15 > >|
Web developed by LINQ.