Aktuality

Stavba v Macedónsku

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje svoj prvý projekt v Macedónsku „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO (oblasť Gazi Baba, Skopje)“. Dňa 16.9.2013 sa konalo slávnostné otvorenie realizácie projektu, za účasti premiéra Macedónskej republiky, p. Nikola Gruevski, ministra spravodlivosti, p. Blerim Bexheti a riaditeľka Riaditeľstva pre výkon sankcií, p. Lidia Gavrilovska.

PANORAMA CITY

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje na základe zmluvy o dielo, zo dňa 30.7.2013, projekt s názvom "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa". Objednávateľom je spoločnosť Panorama byty, s.r.o. Termín ukončenia výstavby je stanovený do 20.1.2015.

Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v najväčšej európskej podnikateľskej súťaži European Business Awards

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2013/14. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 5 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie statusu Ruban d’Honneur. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2014. 

 

Projekt "Bečva"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a UNISTAV a.s. v Sdružení pro Čistou Bečvu budú spoločne v Českej republike realizovať projekt "Čistá řeka Bečva II-A". Zmluva na realizáciu tejto stavby bola podpísaná dňa 25.6.2013.

Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb (DSS) Kalinov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, sa bude podieľať na projekte "Rekonštrukcia DSS Kalinov". Objednávateľom prác je Prešovský samosprávny kraj.

Predmetom prác je 6 stavebných objektov. Konkrétne ide o hlavnú budovu, terapeutický objekt s hospodárskym zázemím, objekt chráneného bývania, dažďovú kanalizáciu, čističku odpadových vôd a terénne úpravy a oplotenie.

Chemkostaváci napli plachty

Posádka spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce sa aj tento rok zúčastnila atraktívneho športovo-spoločenského podujatia TREND Regata 2013 v termíne od 4. do 8. júna. Išlo o džentlmentské zápolenie na mori, ktoré zároveň vychádzalo v ústrety požiadavkám na komfort a efektívne využitie času. Regata je určená ľuďom z biznisu ale aj všetkým jachtárom, ktorí v tomto športe nachádzajú potešenie, priestor na fair play a osobný relax.

Keď hovoria čísla

Obavy z krízy na začiatku roku 2012, viedli k mimoriadnej opatrnosti pri odhadoch vývoja v sektore stavebníctva pre najbližšie mesiace. Dnes sú už známe ekonomické výsledky z tohto obdobia a tie hovoria jasnou rečou. Chemkostav, a.s. Michalovce sa našťastie zaradil k tým spoločnostiam, ktoré môžu byť s rokom 2012 spokojné. Samozrejme to však nebolo iba o šťastí, rešpekt a poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa o to pričinili.

Južné mesto - primárna infraštruktúra

Chemkostav, a.s. Michalovce podpísal so spoločnosťou Delta Construction, s.r.o. zmluvu o dielo, dňa 29.5.2013, na realizáciu stavby "Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete" v Bratislave. Podľa harmonogramu, musia byť všetky práce ukončené do 23.10.2013.

Červený Breh

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje stavbu s názvom Technická infraštruktúra pre IBV Červený Breh - I. etapa. Ide o územie, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti mesta Košice v napojení na Hrbovú ulicu. Celá lokalita má svahovitý horský charakter a jedná sa o nevyužívanú záhradu za objektom dojčenského ústavu. Všetky parcely sú definované ako plochy obytnej nízkopodlažnej zástavby a záhradkárske lokality.

Obchodné centrum Bardejov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce začala dňa 22.5.2013 realizovať výstavbu Obchodného centra v Bardejove.
 
Stavenisko sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Bardejov, na ploche bývalého servisného strediska autobusov SAD. Ide o územie medzi ulicami Duklianska, Ľudovíta Štúra a Tehelná, ktoré je trojuholníkového tvaru a je mierne svahovité so sklonom južného smeru.
|< < ... 11   12   13   14   15 > >|
Web developed by LINQ.