Aktuality

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves

Jednou z ďalších zákaziek v oblasti inžinierskych stavieb, financovaných z prostriedkov EÚ, je aj projekt Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves. V roli investora vystupuje Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ...

Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA ul. Osloboditeľov, Košice

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku „Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA“, na ktorú bola zmluva o dielo podpísaná s objednávateľom Auto Gabriel Košice, s.r.o. dňa 23. apríla 2014. Zámer rieši prestavbu existujúceho objektu predajne osobných vozidiel koncernu ŠKODA, ktorý sa nachádza v existujúcom areáli investora...

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje zákazku Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby, v združení so spoločnosťou KUNST, spol. s r.o., v ktorom Chemkostav, a.s. vystupuje ako vedúci účastník združenia. Objednávateľom diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s ktorou združenie „Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“ podpísalo zmluvu o dielo ...

Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto, Prešovská cesta, Košice. Objednávateľom diela je spoločnosť Auto Gabriel, s.r.o. Košice. Celkový zámer rieši výstavbu Autocentra VW – SEVER, ktorá sa skladá z dvoch základných funkčných častí...

Slávnostné zahájenie dvoch projektov

7. marec sa pre spoločnosť Chemkostav, a.s. niesol v znamení slávnostných zahájení výstavby dvoch projektov súčasne. Jedným z miest bola najväčšia obec celého liptovského regiónu, v ktorej sa dnešným dňom oficiálne otvorilo očakávané budovanie chýbajúcej kanalizácie, za účasti ministra MŽP SR, primátora mesta Ružomberok, starostov dotknutých obcí, zástupcov investora, stavebného dozora a zhotoviteľa.Projekt, pod názvom SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače...

Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje časť projektu „Drietoma – Kanalizácia splašková“, ktorého objednávateľom je obec Drietoma. Zmluvu o dielo pre zákazku pod názvom „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma“ Chemkostav podpísal so spoločnosťou Ovida, s.r.o.

Účelom stavby je zabezpečiť vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci a odvedenie  splaškových odpadových vôd do obce Kostolná – Záriečie.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. je vyhlásená Národným verejným šampiónom Slovenska v prestížnej medzinárodnej súťaži European Business Awards

Chemkostav, a.s. zo Slovenska bola po prvom kole hlasovania verejnosti menovaná Národným verejným šampiónom Slovenska v 2013/2014 European Business Awards, sponzorovanej RSM international.
European Business Awards je nezávislý program, ktorého cieľom je rešpektovať a podporovať dokonalosť, osvedčené postupy a inovácie v Európskej podnikateľskej sfére.

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje zákazku "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače". Objednávateľom diela je  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.. Všetky práce budú financované z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. Projekt rieši aglomerácie Ružomberok, Sliače a Lúčky, v ktorých budú realizované všetky aktivity.

Stavba roka 2013

Dňa 21.11.2013 sa v Bratislave, v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, s prezentáciou autorov architektonických riešení stavebných diel, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Medzi nominovanými bola aj novostavba „Slnečnice, 1.etapa“ v Bratislave, ktorá získala cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2013.

Slávnostné ukončenie projektu v Čechách – „Ochrana vod v povodí řeky Dyje- II. etapa“

Dňa 14. novembra 2013 sa pri príležitosti ukončenia projektu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje - II. etapa“, konalo slávnostné podujatie v zámku Boskovice, za účasti zástupcov investora, stavebného dozora, zhotoviteľov jednotlivých podprojektov a zástupcov projektanta. Prezentovaný bol komplexný projekt, ktorý bol financovaný v rámci Operačného programu životného prostredia ČR, Štátneho fondu životného prostredia ČR a príspevku Svazu VKMO s.r.o., Brno. Navrhnutý bol z dôvodu zníženia znečistenia povrchových a odpadových vôd v kraji Vysočina a v menšom rozsahu tiež v Jihomoravskom kraji. Výstavba a rekonštrukcia základnej infraštruktúry (čističky odpadových vôd, základné kanalizačné siete) pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd bola realizovaná tak, aby spĺňala požiadavky Európskej únie.

|< < ... 11   12   13   14   15   16 > >|