Aktuality

Obchodné centrum Galéria Lučenec

V polovici novembra 2014 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko na projekte OC Galéria Lučenec. Investorom predmetného diela je spoločnosť Galéria LC, s.r.o. Práce majú byť odovzdané do konca apríla 2015.

Slávnostné ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 13.11.2014 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov“. Práce na predmetnom projekte prebiehali v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a  domove sociálnych služieb - LUMEN, Jilemnického 170/1, Trebišov.

Podporte Chemkostav, a.s. v celoštátnej verejnej súťaži STAVBA ROKA 2014

Organizátorom prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku, a to celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA, je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - budovy, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb.

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala koncom júla tohto roka realizovať práce na stavbe Snina – ČOV – zvýšenie kapacity. Investorom predmetného diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice. Ukončenie prác projektu sa očakáva začiatkom roka 2016.

Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo na realizáciu zákazky „Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy“. Objednávateľom diela sú Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. 

Chemkostav IS dosiahol svoju métu. Teraz stojí pred zahájením výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.

Výstavbu 7,8 km úseku Rýchlostnej cesty R2 Zvolen - Pstruša odštartoval podpis zmluvy o dielo medzi združením firiem Corsán - Corviam Construcción, S.A. a Chemkostav IS, s.r.o a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 12.7.2014. Člen združenia, spoločnosť Chemkostav IS, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou renomovanej stavebnej spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.

Exkluzívne odovzdávanie cien v Aténach

Dňa 27. mája 2014 sa konala slávnostná ceremónia pre finalistov súťaže European Business Awards. Na slávnostnom podujatí boli účastní podnikatelia, politici a akademici z celej Európy. Prestížnej súťaže podnikateľov sa zúčastnilo viac ako 17 000 firiem z 31 krajín. Do finále postúpilo 30 národných šampiónov, ktorí o víťazstvo súperili vo verejnom hlasovaní  a 100 Ruban d´Honneurs nominantov pre jednotlivé kategórie. Na slávnostnej ceremónii odovzdávania cien bolo vyhlásených 13 víťazov. 

Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku „Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch“.  Objednávateľom prác je Univerzita Komenského v Bratislave. Začiatok prác je podľa zmluvy o dielo stanovený...

Šafranová záhrada (bývanie s polyfunkciou). Rekonštrukcia veliteľskej budovy

Spoločnosť Chemkostav, a.s. pokračuje v realizácii projektu „Šafranová záhrada“ v Košiciach. Na úspešnú 1. etapu nadväzuje výstavba 2. etapy - Šafránová záhrada (bývanie s polyfunkciou)- Rekonštrukcia veliteľskej budovy. Objednávateľom zákazky je spoločnosť SAFRAN Development, a.s. 

Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje časť diela „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce“. S objednávateľom, spoločnosťou SABAR, s.r.o., bola Zmluva o dielo podpísaná ...

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|