Aktuality

Dôležité upozornenie!


Vážení obchodní partneri, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že sme zaznamenali výskyt falošných faktúr, ktorých vystaviteľom má byť spoločnosť Chemkostav, a.s.

Slávnostná kolaudácia Študentského domova Petra Pázmaňa v Trnave

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 01.04.2015 zúčastnila slávnostnej kolaudácie novovybudovaného Študentského domova Petra Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave.

Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo


Spoločnosť Chemkostav, a.s. v združení so spoločnosťami Váhostav SK, Combin a Hydroekol začali realizovať projekt ,,
Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo,,. Investorom projektu je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec

Združenie spoločností COMBIN – Chemkostav – Hydroekol – Váhostav začalo realizovať práce na projekte ,,Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec,,. Investorom tohto projektu je Turčianska vodárenská spoločnosť.

Perla Ružinova

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala v polovici decembra 2014 realizovať práce na projekte Perla Ružinova – 2. etapa. Objednávateľom týchto prác je spoločnosť Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Obchodné centrum Galéria Lučenec

V polovici novembra 2014 prevzala spoločnosť Chemkostav, a.s. stavenisko na projekte OC Galéria Lučenec. Investorom predmetného diela je spoločnosť Galéria LC, s.r.o. Práce majú byť odovzdané do konca apríla 2015.

Slávnostné ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce sa dňa 13.11.2014 zúčastnila slávnostného ukončenia realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZpS a DSS Trebišov“. Práce na predmetnom projekte prebiehali v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a  domove sociálnych služieb - LUMEN, Jilemnického 170/1, Trebišov.

Podporte Chemkostav, a.s. v celoštátnej verejnej súťaži STAVBA ROKA 2014

Organizátorom prestížnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku, a to celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA, je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - budovy, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb.

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Spoločnosť Chemkostav, a.s. začala koncom júla tohto roka realizovať práce na stavbe Snina – ČOV – zvýšenie kapacity. Investorom predmetného diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice. Ukončenie prác projektu sa očakáva začiatkom roka 2016.

Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy

Spoločnosť Chemkostav, a.s. podpísala zmluvu o dielo na realizáciu zákazky „Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy“. Objednávateľom diela sú Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik. 

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|