Aktuality

Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku „Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A, B, C, D, spojovacej chodby a vonkajších plôch“.  Objednávateľom prác je Univerzita Komenského v Bratislave. Začiatok prác je podľa zmluvy o dielo stanovený...

Šafranová záhrada (bývanie s polyfunkciou). Rekonštrukcia veliteľskej budovy

Spoločnosť Chemkostav, a.s. pokračuje v realizácii projektu „Šafranová záhrada“ v Košiciach. Na úspešnú 1. etapu nadväzuje výstavba 2. etapy - Šafránová záhrada (bývanie s polyfunkciou)- Rekonštrukcia veliteľskej budovy. Objednávateľom zákazky je spoločnosť SAFRAN Development, a.s. 

Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje časť diela „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu Jalta, Michalovce“. S objednávateľom, spoločnosťou SABAR, s.r.o., bola Zmluva o dielo podpísaná ...

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves

Jednou z ďalších zákaziek v oblasti inžinierskych stavieb, financovaných z prostriedkov EÚ, je aj projekt Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves. V roli investora vystupuje Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ...

Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA ul. Osloboditeľov, Košice

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku „Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA“, na ktorú bola zmluva o dielo podpísaná s objednávateľom Auto Gabriel Košice, s.r.o. dňa 23. apríla 2014. Zámer rieši prestavbu existujúceho objektu predajne osobných vozidiel koncernu ŠKODA, ktorý sa nachádza v existujúcom areáli investora...

Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje zákazku Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV - zhotovenie stavby, v združení so spoločnosťou KUNST, spol. s r.o., v ktorom Chemkostav, a.s. vystupuje ako vedúci účastník združenia. Objednávateľom diela je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s ktorou združenie „Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV“ podpísalo zmluvu o dielo ...

Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto, Prešovská cesta, Košice. Objednávateľom diela je spoločnosť Auto Gabriel, s.r.o. Košice. Celkový zámer rieši výstavbu Autocentra VW – SEVER, ktorá sa skladá z dvoch základných funkčných častí...

Slávnostné zahájenie dvoch projektov

7. marec sa pre spoločnosť Chemkostav, a.s. niesol v znamení slávnostných zahájení výstavby dvoch projektov súčasne. Jedným z miest bola najväčšia obec celého liptovského regiónu, v ktorej sa dnešným dňom oficiálne otvorilo očakávané budovanie chýbajúcej kanalizácie, za účasti ministra MŽP SR, primátora mesta Ružomberok, starostov dotknutých obcí, zástupcov investora, stavebného dozora a zhotoviteľa.Projekt, pod názvom SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače...

Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma

Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje časť projektu „Drietoma – Kanalizácia splašková“, ktorého objednávateľom je obec Drietoma. Zmluvu o dielo pre zákazku pod názvom „Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma“ Chemkostav podpísal so spoločnosťou Ovida, s.r.o.

Účelom stavby je zabezpečiť vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci a odvedenie  splaškových odpadových vôd do obce Kostolná – Záriečie.

Spoločnosť Chemkostav, a.s. je vyhlásená Národným verejným šampiónom Slovenska v prestížnej medzinárodnej súťaži European Business Awards

Chemkostav, a.s. zo Slovenska bola po prvom kole hlasovania verejnosti menovaná Národným verejným šampiónom Slovenska v 2013/2014 European Business Awards, sponzorovanej RSM international.
European Business Awards je nezávislý program, ktorého cieľom je rešpektovať a podporovať dokonalosť, osvedčené postupy a inovácie v Európskej podnikateľskej sfére.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|