Aktuality

Stavba roka 2013

Dňa 21.11.2013 sa v Bratislave, v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, s prezentáciou autorov architektonických riešení stavebných diel, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Medzi nominovanými bola aj novostavba „Slnečnice, 1.etapa“ v Bratislave, ktorá získala cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2013.

Slávnostné ukončenie projektu v Čechách – „Ochrana vod v povodí řeky Dyje- II. etapa“

Dňa 14. novembra 2013 sa pri príležitosti ukončenia projektu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje - II. etapa“, konalo slávnostné podujatie v zámku Boskovice, za účasti zástupcov investora, stavebného dozora, zhotoviteľov jednotlivých podprojektov a zástupcov projektanta. Prezentovaný bol komplexný projekt, ktorý bol financovaný v rámci Operačného programu životného prostredia ČR, Štátneho fondu životného prostredia ČR a príspevku Svazu VKMO s.r.o., Brno. Navrhnutý bol z dôvodu zníženia znečistenia povrchových a odpadových vôd v kraji Vysočina a v menšom rozsahu tiež v Jihomoravskom kraji. Výstavba a rekonštrukcia základnej infraštruktúry (čističky odpadových vôd, základné kanalizačné siete) pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd bola realizovaná tak, aby spĺňala požiadavky Európskej únie.

Chemkostav, a. s. Michalovce potrebuje Vašu podporu pri hlasovaní, aby sa stal Národným ‘Verejným’ Šampiónom Slovenska v European Business Awards

Pondelok, 11. novembra 2013 – Chemkostav, a.s. Michalovce zo Slovenska, začína súťažiť o titul Národného Verejného Šampióna v tohto ročnom European Business Awards, sponzorovanom spoločnosťou RSM International.

Spoločnosť, ako jedna z už vyhlásených národných šampiónov, predložila online svoje video o spoločnosti, s hĺbkovým príbehom o svojej činnosti a úspechu. Teraz bude súťažiť s ostatnými národnými šampiónmi v krajine vo verejnom hlasovaní. Spoločnosť s najväčším počtom hlasov bude 14. januára menovaná „Národným Verejným Šampiónom“ Slovenska. 

Slávnostné podujatie odovzdávania certifikátov Národných šampiónov 2013/2014

Spoločnosť Chemkostav, a.s. dňa 7. novembra 2013 slávnostne prevzala certifikát Národného šampióna 2013/2014 v medzinárodnej súťaži European Business Awards (EBA). Toto ocenenie získala v kategórii Zamestnávateľ roka. Slávnostné podujatie sa konalo vo Viedni pre národných šampiónov Slovenska, Rakúska a Slovinska. Za organizátorov súťaže sa podujatia zúčastnil Adrian Tripp, generálny riaditeľ EBA, Robert Coles, regionálny riaditeľ pre Európu, RSM International a Stefan Walter, generálny riaditeľ pre Rakúsko, RSM International.

Viac informácii o súťaži: www.businessawardseurope.com

Realizácia protihlukových stien na úseku rýchlostnej cesty R1 ukončená v predstihu

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce úspešne ukončila zákazku Rýchlostná cesta R1 Lehota – protihlukové opatrenia. Zmluva o dielo bola podpísaná s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., so zmluvným termínom ukončenia 21. november 2013.  Na základe zmluvy o dielo mali byť všetky práce ukončené do 12 mesiacov od prevzatia staveniska (vrátane zimnej údržby), no realizačný tím to zvládol o 5 týždňov skôr. Preberacie konanie prebehlo 16. októbra 2013.


Stavba v Macedónsku

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje svoj prvý projekt v Macedónsku „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO (oblasť Gazi Baba, Skopje)“. Dňa 16.9.2013 sa konalo slávnostné otvorenie realizácie projektu, za účasti premiéra Macedónskej republiky, p. Nikola Gruevski, ministra spravodlivosti, p. Blerim Bexheti a riaditeľka Riaditeľstva pre výkon sankcií, p. Lidia Gavrilovska.

PANORAMA CITY

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje na základe zmluvy o dielo, zo dňa 30.7.2013, projekt s názvom "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa". Objednávateľom je spoločnosť Panorama byty, s.r.o. Termín ukončenia výstavby je stanovený do 20.1.2015.

Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v najväčšej európskej podnikateľskej súťaži European Business Awards

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2013/14. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 5 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie statusu Ruban d’Honneur. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2014. 

 

Projekt "Bečva"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a UNISTAV a.s. v Sdružení pro Čistou Bečvu budú spoločne v Českej republike realizovať projekt "Čistá řeka Bečva II-A". Zmluva na realizáciu tejto stavby bola podpísaná dňa 25.6.2013.

Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb (DSS) Kalinov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, sa bude podieľať na projekte "Rekonštrukcia DSS Kalinov". Objednávateľom prác je Prešovský samosprávny kraj.

Predmetom prác je 6 stavebných objektov. Konkrétne ide o hlavnú budovu, terapeutický objekt s hospodárskym zázemím, objekt chráneného bývania, dažďovú kanalizáciu, čističku odpadových vôd a terénne úpravy a oplotenie.

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
Web developed by LINQ.