Aktuality

Slávnostné podujatie odovzdávania certifikátov Národných šampiónov 2013/2014

Spoločnosť Chemkostav, a.s. dňa 7. novembra 2013 slávnostne prevzala certifikát Národného šampióna 2013/2014 v medzinárodnej súťaži European Business Awards (EBA). Toto ocenenie získala v kategórii Zamestnávateľ roka. Slávnostné podujatie sa konalo vo Viedni pre národných šampiónov Slovenska, Rakúska a Slovinska. Za organizátorov súťaže sa podujatia zúčastnil Adrian Tripp, generálny riaditeľ EBA, Robert Coles, regionálny riaditeľ pre Európu, RSM International a Stefan Walter, generálny riaditeľ pre Rakúsko, RSM International.

Viac informácii o súťaži: www.businessawardseurope.com

Realizácia protihlukových stien na úseku rýchlostnej cesty R1 ukončená v predstihu

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce úspešne ukončila zákazku Rýchlostná cesta R1 Lehota – protihlukové opatrenia. Zmluva o dielo bola podpísaná s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., so zmluvným termínom ukončenia 21. november 2013.  Na základe zmluvy o dielo mali byť všetky práce ukončené do 12 mesiacov od prevzatia staveniska (vrátane zimnej údržby), no realizačný tím to zvládol o 5 týždňov skôr. Preberacie konanie prebehlo 16. októbra 2013.


Stavba v Macedónsku

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje svoj prvý projekt v Macedónsku „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO (oblasť Gazi Baba, Skopje)“. Dňa 16.9.2013 sa konalo slávnostné otvorenie realizácie projektu, za účasti premiéra Macedónskej republiky, p. Nikola Gruevski, ministra spravodlivosti, p. Blerim Bexheti a riaditeľka Riaditeľstva pre výkon sankcií, p. Lidia Gavrilovska.

PANORAMA CITY

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje na základe zmluvy o dielo, zo dňa 30.7.2013, projekt s názvom "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa". Objednávateľom je spoločnosť Panorama byty, s.r.o. Termín ukončenia výstavby je stanovený do 20.1.2015.

Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v najväčšej európskej podnikateľskej súťaži European Business Awards

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2013/14. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 5 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie statusu Ruban d’Honneur. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2014. 

 

Projekt "Bečva"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a UNISTAV a.s. v Sdružení pro Čistou Bečvu budú spoločne v Českej republike realizovať projekt "Čistá řeka Bečva II-A". Zmluva na realizáciu tejto stavby bola podpísaná dňa 25.6.2013.

Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb (DSS) Kalinov

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, sa bude podieľať na projekte "Rekonštrukcia DSS Kalinov". Objednávateľom prác je Prešovský samosprávny kraj.

Predmetom prác je 6 stavebných objektov. Konkrétne ide o hlavnú budovu, terapeutický objekt s hospodárskym zázemím, objekt chráneného bývania, dažďovú kanalizáciu, čističku odpadových vôd a terénne úpravy a oplotenie.

Chemkostaváci napli plachty

Posádka spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce sa aj tento rok zúčastnila atraktívneho športovo-spoločenského podujatia TREND Regata 2013 v termíne od 4. do 8. júna. Išlo o džentlmentské zápolenie na mori, ktoré zároveň vychádzalo v ústrety požiadavkám na komfort a efektívne využitie času. Regata je určená ľuďom z biznisu ale aj všetkým jachtárom, ktorí v tomto športe nachádzajú potešenie, priestor na fair play a osobný relax.

Keď hovoria čísla

Obavy z krízy na začiatku roku 2012, viedli k mimoriadnej opatrnosti pri odhadoch vývoja v sektore stavebníctva pre najbližšie mesiace. Dnes sú už známe ekonomické výsledky z tohto obdobia a tie hovoria jasnou rečou. Chemkostav, a.s. Michalovce sa našťastie zaradil k tým spoločnostiam, ktoré môžu byť s rokom 2012 spokojné. Samozrejme to však nebolo iba o šťastí, rešpekt a poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa o to pričinili.

Južné mesto - primárna infraštruktúra

Chemkostav, a.s. Michalovce podpísal so spoločnosťou Delta Construction, s.r.o. zmluvu o dielo, dňa 29.5.2013, na realizáciu stavby "Južné mesto - primárna infraštruktúra - vodohospodárske siete" v Bratislave. Podľa harmonogramu, musia byť všetky práce ukončené do 23.10.2013.
|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|
Web developed by LINQ.