Aktuality

Podpis zmluvy UPJŠ v Košiciach

Dňom 25.08.2011 bolo našou spoločnosťou prebrané stavenisko stavby "Rekonštrukcia a obnova areálu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9, Košice".

Zmluva na realizáciu predmetnej stavby bola podpísaná 19.08.2011.

Podpis zmluvy v obci Čičava

Dňa 16.08.2011 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou Chemkostav a obcou Čičava ako objednávateľom na realizáciu stavebných prác na stavbe "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava".

Stavenisko sme prebrali dňa 23.08.2011.

Podpis zmluvy na realizáciu Zariadenia pre seniorov Michalovce

Dňa 25.07.2011 sme podpísali zmluvu na zhotovenie stavby "Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach", ktorej investorom je mesto Michalovce.

Stavenisko bolo prebrané dňa 05.08.2011.

Podpis zmluvy na realizáciu projektu "Južné mesto"

Dňa 29.06.2011 sme podpísali zmluvu so spoločnosťou CRESCO GROUP, a.s. na realizáciu rezidenčného komplexu Južné mesto, ktorý svojou rozlohou predstavuje jeden z najväčších projektov na Slovensku.

Slávnostné klepanie základného kameňa stavby "Ochrana vôd v povodí rieky Dyje - II.etapa"

V utorok 28.06.2011 sa v meste Velké Meziříčí uskutočnilo slávnostné zahájenie realizácie projektu "Ochrana vôd v povodí rieky Dyje - II.etapa", ktorý rieši odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie na príslušných ČOV podľa predpisov Českej republiky a Smernice Rady č. 91/271/EEC.
 

Krst firmených novín Michalovský Chemkostav

Dňa 06.04.2012 sa v priestoroch sídla spoločnosti Chemkostav, a.s. konal ceremoniál krstu novín Michalovský Chemkostav, ktoré svojim štvrťročným vydaním budú zamestnancov informovať o novinkách a živote vo firme.

Chemkostav Aréna hosťovala Westton cup 2010

Chemkostav Aréna v Michalovciach bola dňa 6. februára 2010 miestom 15. kola futbalového turnaja celebrít Westton cup 2010. Hlavný organizátor akcie, Miroslav Mackulín, v spolupráci s primátorom Michaloviec, Viliamom Zahorčákom a generálnym partnerom, akciovou spoločnosťou Chemkostav Michalovce, pripravil pre divákov atraktívnu udalosť.

Chemkostav a.s. ocenený Cenou mesta Michalovce

Dňa 11. decembra 2009, sa Ing. Tibor Mačuga, za spoločnosť Chemkostav, a.s., zúčastnil na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, spojeného s udelením Ceny mesta Michalovce, za dlhoročnú podporu všetkých kategórií  ženskej hádzanej.
 

Otvorenie Chemkostav Arény

Pozvaní hostia a fanúšikovia športu, najmä hádzanej sa dňa 3.10. 2009 stretli, aby slávnostne otvorili bránu do novej, modernej, multifunkčnej Chemkostav ARÉNY, predtým známej ako stará športová hala.
|< < ... 11   12   13   14   15   16 > >|