Aktuality

Slávnostné ukončenie projektu Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa

Dňa 26.10.2011 v areáli čističky odpadových vôd v Kendiciach slávnostne ukončili najväčší projekt Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. s názvom Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa, ktorého zhotoviteľom bola spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a Mota – Engil, Engenharia e Costruçao, S. A. Amarante.

Súťaž Stavba roka 2011 - odovzdávanie cien

Dňa 19. 10. 2011 sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 17. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011 pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča a za účasti Slovenskej televízie.

Slávnostná kolaudácia Gymnázia v Trebišove

V pondelok 10. októbra 2011 sa slávnostne kolaudovala budova trebišovského gymnázia. Rekonštrukcia, ktorou gymnázium prešlo, začala 01.07.2010 a skončila 25.05.2011.

Investícia presiahla 1,5 mil. Eur.

Podpísanie zmluvy v Brestove

Dňa 05.10.2011 bola predstaviteľmi spoločnosti Chemkostav, a.s. podpísaná zmluva na stavbu „Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov“. Realizácia predmetnej stavby sa začne po prebraní staveniska budúci týždeň.

Stavba roka 2011 - Cena verejnosti - hlasujte

Všetky stavebné diela sa budú od 01. septembra až do 07. októbra 2011 uchádzať u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň.

Hlasujte za Chemkostav Arénu:
http://msite.zoznam.sk/se/761/475/msg/21408/6--Chemkostav-Arena

Podpis zmluvy UPJŠ v Košiciach

Dňom 25.08.2011 bolo našou spoločnosťou prebrané stavenisko stavby "Rekonštrukcia a obnova areálu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9, Košice".

Zmluva na realizáciu predmetnej stavby bola podpísaná 19.08.2011.

Podpis zmluvy v obci Čičava

Dňa 16.08.2011 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou Chemkostav a obcou Čičava ako objednávateľom na realizáciu stavebných prác na stavbe "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava".

Stavenisko sme prebrali dňa 23.08.2011.

Podpis zmluvy na realizáciu Zariadenia pre seniorov Michalovce

Dňa 25.07.2011 sme podpísali zmluvu na zhotovenie stavby "Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach", ktorej investorom je mesto Michalovce.

Stavenisko bolo prebrané dňa 05.08.2011.

Podpis zmluvy na realizáciu projektu "Južné mesto"

Dňa 29.06.2011 sme podpísali zmluvu so spoločnosťou CRESCO GROUP, a.s. na realizáciu rezidenčného komplexu Južné mesto, ktorý svojou rozlohou predstavuje jeden z najväčších projektov na Slovensku.

Slávnostné klepanie základného kameňa stavby "Ochrana vôd v povodí rieky Dyje - II.etapa"

V utorok 28.06.2011 sa v meste Velké Meziříčí uskutočnilo slávnostné zahájenie realizácie projektu "Ochrana vôd v povodí rieky Dyje - II.etapa", ktorý rieši odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie na príslušných ČOV podľa predpisov Českej republiky a Smernice Rady č. 91/271/EEC.
 

|< < ... 11   12   13   14 > >|
Web developed by LINQ.