Aktuality

Podpísanie zmluvy na projekt Gemerská Ves - Infraštruktúra

Dňa 24. januára 2012 bola medzi spoločnosťou Chemkostav, a.s. a obcou Gemerská Ves podpísaná zmluva na realizáciu stavby Gemerská Ves - Infraštruktúra.

Stavať sa začne po prebratí staveniska a práce by mali trvať do septembra budúceho roka.

Slávnostné otvorenie supermarketu Tesco Sečovce

V utorok, 15.11.2011 o ôsmej hodine ráno spoločnosť TESCO Stores SR slávnostne otvorila svoju 109 obchodnú jednotku na Slovensku - v Sečovciach.

Tesco Sečovce predstavuje 32. supermarket, ktorý bude na predajnej ploche 1 000 m2 zákazníkom ponúkať viac ako 5 000 tovarových položiek a vytvorenými 52 parkovacími miestami zabezpečí pohodlný nákup pre obyvateľov Sečoviec a blízkeho okolia.

Slávnostné ukončenie projektu Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa

Dňa 26.10.2011 v areáli čističky odpadových vôd v Kendiciach slávnostne ukončili najväčší projekt Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. s názvom Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa, ktorého zhotoviteľom bola spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a Mota – Engil, Engenharia e Costruçao, S. A. Amarante.

Súťaž Stavba roka 2011 - odovzdávanie cien

Dňa 19. 10. 2011 sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 17. ročníka prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011 pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča a za účasti Slovenskej televízie.

Slávnostná kolaudácia Gymnázia v Trebišove

V pondelok 10. októbra 2011 sa slávnostne kolaudovala budova trebišovského gymnázia. Rekonštrukcia, ktorou gymnázium prešlo, začala 01.07.2010 a skončila 25.05.2011.

Investícia presiahla 1,5 mil. Eur.

Podpísanie zmluvy v Brestove

Dňa 05.10.2011 bola predstaviteľmi spoločnosti Chemkostav, a.s. podpísaná zmluva na stavbu „Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov“. Realizácia predmetnej stavby sa začne po prebraní staveniska budúci týždeň.

Stavba roka 2011 - Cena verejnosti - hlasujte

Všetky stavebné diela sa budú od 01. septembra až do 07. októbra 2011 uchádzať u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň.

Hlasujte za Chemkostav Arénu:
http://msite.zoznam.sk/se/761/475/msg/21408/6--Chemkostav-Arena

Podpis zmluvy UPJŠ v Košiciach

Dňom 25.08.2011 bolo našou spoločnosťou prebrané stavenisko stavby "Rekonštrukcia a obnova areálu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika I. a II., Šrobárova 2, Moyzesova 9, Košice".

Zmluva na realizáciu predmetnej stavby bola podpísaná 19.08.2011.

Podpis zmluvy v obci Čičava

Dňa 16.08.2011 bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou Chemkostav a obcou Čičava ako objednávateľom na realizáciu stavebných prác na stavbe "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava".

Stavenisko sme prebrali dňa 23.08.2011.

Podpis zmluvy na realizáciu Zariadenia pre seniorov Michalovce

Dňa 25.07.2011 sme podpísali zmluvu na zhotovenie stavby "Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach", ktorej investorom je mesto Michalovce.

Stavenisko bolo prebrané dňa 05.08.2011.

|< < ... 11   12   13   14   15 > >|
Web developed by LINQ.