Šafranová záhrada (bývanie s polyfunkciou). Rekonštrukcia veliteľskej budovy

Objednávateľ:SAFRAN Development, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2014 - september, 2015

Základné informácie

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Košice, v opustenom areály bývalých vojenských kasární na Skladnej ulici v Košiciach. Objekt bytového domu je členený na dva samostatné celky – rekonštruovaná časť pôvodnej veliteľskej budovy a prístavba podzemnej garáže s výťahovými šachtami. Obytný dom je riešený pre funkciu bývania s  polyfunkciou na prízemí.

V objekte je navrhnutých 42 bytových jednotiek. K objektu bude pristavaná podzemná garáž, exteriérové nástupné schodiská a šikmé rampy k jednotlivým vstupom do budovy zo Skladnej ulice. Celý objekt je rozdelený na tri sekcie so samostatnými vstupmi. Jednotlivé byty sú prístupné spoločnou chodbou a schodišťom v každej sekcii.

Suterén je spoločný pre všetky sekcie a slúži na odkladacie komory pre jednotlivé byty a technické zázemie objektu. Na suterénne priestory nadväzuje novo - navrhovaná garáž, s 35. parkovacími státiami. Projekt rieši aj 17 exteriérových státí.