Rekonštrukcia "B" tribúny štadiónu SCP Ružomberok

Objednávateľ:SCP Futbal, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 1997 - máj, 1998

Základné informácie

Stavba bola realizovaná pre potreby SCP Futbal, a.s. Ružomberok, s cieľom zlepšiť kvalitu športového vyžitia divákov. Z konštrukčného hľadiska ide o oceľový konštrukčný skeletový systém priečny, založený na základových pásoch. Výplňové konštrukcie sú murované a vodorovné konštrukcie podláh a schodíšť sú železobetónové do strateného debnenia z trapézových plechov. Sedačky sú ladené v klubových farbách a sú zakotvené do železobetónových prefa prvkov. Kapacita tribúny predstavuje 2 650 miest na sedenie.
Stavba sa z účelového hľadiska člení na priestory pre verejnosť, ktoré tvorí krytá tribúna so stupňovitým sedením a priestory šatní a hygienických zariadení.
Vytvorením takéhoto vzájomne prepojeného komplexu sa dosiahla lepšia kvalita športových podmienok pre činnosť klubu.