Prístavba, komplexná rekonštrukcia a technologická modernizácia oddelení Nemocnice Poprad, a.s.

Objednávateľ:Montin s.r.o., Košice
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2010 - máj, 2012

Základné informácie

Nemocnica v Poprade leží medzi centrom a sídliskom Juh. Tvorí ju sústava objektov v jednom areáli.

Hlavným objektom je monoblok v tvare H obsahujúci lôžkovú časť, komplement a polikliniku. K lôžkovej časti je ešte na južnej strane pripojený celok detskej polikliniky. Objekt má 11 nadzemných podlaží a 2 suterény, poliklinika 4 nadzemné a jedno podzemné podlažie.

Hlavným dispozičným nedostatkom je výrazné kumulovanie pohybov vo vstupnej hale, kde sa prelína doprava operovaných pacientov s návštevami a personálom. Riešením prevádzkových problémov v priestoroch nemocnice je nová komunikačná cesta na severnej strane komplementu, čím sa v budúcnosti dosiahne kontrola pohybov a vylepšia sa hygienické epidemiologické podmienky v nemocnici. Komplexný návrh počíta s prístavbou operačného traktu, centrálnej sterilizácie, rádiológie s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny v jednom prevádzkovom celku, napojenom na centrálny príjem nemocnice.

Realizáciou projektu sa výrazne skrátia čakacie doby na plánované operačné výkony a na špecializované diagnostické výkony.