Terminál integrovanej osobnej dopravy Trebišov

Objednávateľ:Železnice SR
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2021 - september, 2023

Základné informácie

Cieľom verejnej práce je výstavba Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov, ako súčasti integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji. TIOP Trebišov umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou a hromadnou dopravou, s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne umožní optimalizovať podiel prepráv osôb v rámci celého kraja.