Vyberte váš jazyk

April, 2024 - September, 2024

Nemocnica Poprad – rekonštrukcia objektu geriatrie

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Prvá časť projektu je zameraná na úpravu vonkajšieho vzhľadu budovy, zateplenie obvodového plášťa budovy. Druhá časť dopĺňa projekt o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a čiastočných úprav delenia 2NP a 3NP. 4NP už bolo rekonštruované, preto sa s ním v tejto časti neuvažuje.
 
Rekonštrukciou na vybraných častiach 1. PP až 3.NP, bude vytvorených 59 plnohodnotných lôžok s prislúchajúcimi ambulanciami a vybavením pre zdravotnícky personál.  Na 1NP bude umiestnených 12 JIS lôžok so zázemím, na 2 NP – 24 lôžok, na 3 NP - 23 lôžok. Na 4NP zostáva existujúci počet 26 lôžok.

Vyberte váš jazyk