Vyberte váš jazyk

február, 2024 - september, 2025

Nemocnica AGEL Zvolen

Objednávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

PRESTAVBA ČASTI PRIESTOROV CHIRURGICKÉHO PAVILÓNU

V rámci objektu chirurgického pavilónu sa nemení účel využitia jednotlivých priestorov. Mení sa len dispozičné usporiadanie výkonných zložiek oddelení ako pôrodný trakt, operačné sály a centrálne JIS (OMIS). Na 1.NP pavilónu sa nachádza urgentný príjem a oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM). Na 2.NP pavilónu sa nachádzajú hlavné operačné sály, lôžkové chirurgické oddelenie a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Na 3.NP sa nachádza pôrodný trakt, gynekologicko pôrodnícke oddelenie a neonatológia a na 4.NP sa nachádza operačný trakt orto-traumatológie a lôžkové oddelenie orto-trauma. V rámci prestavby časti priestorov tohto objektu prichádza k stavebným úpravám v oddelení OMIS na 2.NP, v pôrodnom trakte na 3.NP, oddelení neonatológie na 3.NP a v operačných sálach orto-trauma na 4.NP. Tieto výkonné zložky sa dispozične aj technologicky upravujú na súčasné moderné štandardy v medicíne. Ďalej prichádza k stavebný úpravám v časti prepojenia budovy prístavby a existujúceho chirurgického pavilónu.
 
PRÍSTAVBA K CHIRURGICKÉMU PAVILÓNU
Prístavba k chirurgickému pavilónu predovšetkým slúži k rozšíreniu lôžkového fondu chirurgického pavilónu, ktorý je nedostatočný. V 1.PP pavilónu sa nachádzajú šatne pre personál a sklady pre prevádzku lôžkových častí. Na 1.NP sa nachádza ambulantná časť, ide o príjmové ambulancie na jednotlivé oddelenia. Na 2.NP sa nachádza lôžkové chirurgické oddelenia na 2.NP sa nachádza lôžkové pôrodnícke oddelenie a na 3.NP sa nachádza lôžkové oddelenie orto-traumatológie.

Vyberte váš jazyk