Vyberte váš jazyk

september, 2023 - december, 2024

Bytový dom Fejova, Košice

Objednávateľ: RL-development s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Bytový dom je rekonštrukciou a prestavbou bývalého objektu administratívy Lesoprojektu. Objekt je pritknutý k skeletovému bytovému domu na Mlynárskej ulici a vkliesnený medzi dvorový trakt pôvodnej historickej zástavby na Štúrovej ulici a panelový bytový dom na Fejovej. Pôjde o malý apartmánový dom s komerčnými priestormi.

Vyberte váš jazyk