Rezidencia Lago v Košiciach

Dňa 27.08.2020 došlo medzi našou spoločnosť a spoločnosťou Lago development k podpísaniu Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na projekte Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia Lago II. etapa. Termín podpisu ZoD je zároveň termínom prevzatia staveniska. Predpokladaný termín odovzdania diela je stanovaný na koniec októbra 2021.

Projekt tvoria dve samostatne stojace objekty SO01 a SO02. Prvý objekt už stojí na pevných základoch. O realizáciu druhého objektu sa bude starať naša spoločnosť. Každý zo sedempodlažných objektov bude pozostávať  z 51 bytových jednotiek a polyfunkcie na 2NP. V každom z objektov vznikne na prízemí garáž so 48 parkovacími miestami. Potreby statickej dopravy budú doplnené aj 49 exteriérovými parkovacími miestami. Byty zaujmú nadštandardnou výmerou a ku každému bytu bude na príslušnom poschodí bytového domu praktický skladovací priestor. Tichá okrajová štvrť v mestskej časti sídliska Nad jazerom na Galaktickej ulici bude ponúkať pocit pokoja a relaxu v kombinácii s vymoženosťami mestského sídliska.

Zdroj: https://www.rezidencialago.sk/rezidencia-lago