Rekonštrukcia kanalizácie v Plaveckom Štvrtku

Dňa 02.10.2020 prevzala naša spoločnosť stavenisko na projekte Plavecký Štvrtok – rekonštrukcia kanalizácie. Investorom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Práce sa majú odovzdať do konca marca 2021.

Účelom projektu je rekonštrukcia časti verejnej kanalizácie, časti stoky ,,A,, ktorá je Súčasťou kanalizačnej siete obce Plavecký Štvrtok. Trasa kanalizácie sa nachádza v miestnej komunikácie, v ceste III/103 a priľahlých nespevnených plochách.

Rozsah navrhovanej stavby:

Stoka ,,A,, - kameninové hrdlové rúry DN 400 dl. 1035,5 m

29 ks kanalizačných revíznych šácht

84 ks kanalizačných prípojok PVC 160 SN 8 (STN EN 1401)

1 ks kanalizačná prípojka PVC 200 SN 8 (STN EN 1401)

1 ks spoločná prípojka pre 4 RD PVC 160 SN 8 (STN EN 1401)

Celková dĺžka potrubia kanalizačných prípojok PVC 160 - 628,5 m

Celková dĺžka potrubia kanalizačných prípojok PVC 200 - 3 m