Aktuality

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje zákazku "SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače". Objednávateľom diela je  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.. Všetky práce budú financované z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. Projekt rieši aglomerácie Ružomberok, Sliače a Lúčky, v ktorých budú realizované všetky aktivity.

Stavba roka 2013

Dňa 21.11.2013 sa v Bratislave, v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, s prezentáciou autorov architektonických riešení stavebných diel, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Medzi nominovanými bola aj novostavba „Slnečnice, 1.etapa“ v Bratislave, ktorá získala cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2013.

Slávnostné ukončenie projektu v Čechách – „Ochrana vod v povodí řeky Dyje- II. etapa“

Dňa 14. novembra 2013 sa pri príležitosti ukončenia projektu „Ochrana vod v povodí řeky Dyje - II. etapa“, konalo slávnostné podujatie v zámku Boskovice, za účasti zástupcov investora, stavebného dozora, zhotoviteľov jednotlivých podprojektov a zástupcov projektanta. Prezentovaný bol komplexný projekt, ktorý bol financovaný v rámci Operačného programu životného prostredia ČR, Štátneho fondu životného prostredia ČR a príspevku Svazu VKMO s.r.o., Brno. Navrhnutý bol z dôvodu zníženia znečistenia povrchových a odpadových vôd v kraji Vysočina a v menšom rozsahu tiež v Jihomoravskom kraji. Výstavba a rekonštrukcia základnej infraštruktúry (čističky odpadových vôd, základné kanalizačné siete) pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd bola realizovaná tak, aby spĺňala požiadavky Európskej únie.

Chemkostav, a. s. Michalovce potrebuje Vašu podporu pri hlasovaní, aby sa stal Národným ‘Verejným’ Šampiónom Slovenska v European Business Awards

Pondelok, 11. novembra 2013 – Chemkostav, a.s. Michalovce zo Slovenska, začína súťažiť o titul Národného Verejného Šampióna v tohto ročnom European Business Awards, sponzorovanom spoločnosťou RSM International.

Spoločnosť, ako jedna z už vyhlásených národných šampiónov, predložila online svoje video o spoločnosti, s hĺbkovým príbehom o svojej činnosti a úspechu. Teraz bude súťažiť s ostatnými národnými šampiónmi v krajine vo verejnom hlasovaní. Spoločnosť s najväčším počtom hlasov bude 14. januára menovaná „Národným Verejným Šampiónom“ Slovenska. 

Slávnostné podujatie odovzdávania certifikátov Národných šampiónov 2013/2014

Spoločnosť Chemkostav, a.s. dňa 7. novembra 2013 slávnostne prevzala certifikát Národného šampióna 2013/2014 v medzinárodnej súťaži European Business Awards (EBA). Toto ocenenie získala v kategórii Zamestnávateľ roka. Slávnostné podujatie sa konalo vo Viedni pre národných šampiónov Slovenska, Rakúska a Slovinska. Za organizátorov súťaže sa podujatia zúčastnil Adrian Tripp, generálny riaditeľ EBA, Robert Coles, regionálny riaditeľ pre Európu, RSM International a Stefan Walter, generálny riaditeľ pre Rakúsko, RSM International.

Viac informácii o súťaži: www.businessawardseurope.com

Realizácia protihlukových stien na úseku rýchlostnej cesty R1 ukončená v predstihu

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce úspešne ukončila zákazku Rýchlostná cesta R1 Lehota – protihlukové opatrenia. Zmluva o dielo bola podpísaná s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., so zmluvným termínom ukončenia 21. november 2013.  Na základe zmluvy o dielo mali byť všetky práce ukončené do 12 mesiacov od prevzatia staveniska (vrátane zimnej údržby), no realizačný tím to zvládol o 5 týždňov skôr. Preberacie konanie prebehlo 16. októbra 2013.


Stavba v Macedónsku

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje svoj prvý projekt v Macedónsku „Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO (oblasť Gazi Baba, Skopje)“. Dňa 16.9.2013 sa konalo slávnostné otvorenie realizácie projektu, za účasti premiéra Macedónskej republiky, p. Nikola Gruevski, ministra spravodlivosti, p. Blerim Bexheti a riaditeľka Riaditeľstva pre výkon sankcií, p. Lidia Gavrilovska.

PANORAMA CITY

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje na základe zmluvy o dielo, zo dňa 30.7.2013, projekt s názvom "Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY, Bratislava - I. Etapa". Objednávateľom je spoločnosť Panorama byty, s.r.o. Termín ukončenia výstavby je stanovený do 20.1.2015.

Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v najväčšej európskej podnikateľskej súťaži European Business Awards

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2013/14. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 5 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie statusu Ruban d’Honneur. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2014. 

 

Projekt "Bečva"

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce a UNISTAV a.s. v Sdružení pro Čistou Bečvu budú spoločne v Českej republike realizovať projekt "Čistá řeka Bečva II-A". Zmluva na realizáciu tejto stavby bola podpísaná dňa 25.6.2013.
|< < ... 11   12   13   14   15   16 > >|