Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Medzilaborce

Objednávateľ:Mestský úrad Medzilaborce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2022 - február, 2024

Základné informácie

Hlavným účelom projektu je zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií. Pre obnovu objektu zateplením sa predpokladá použitie kontaktného zatepľovacieho systému pri dodržaní tepelnotechnických, požiarnobezpečnostných a statických parametrov.

 
Stavebné úpravy budú pozostávať z/zo:
1/ zateplenia obvodových stien budovy
2/ zateplenia stropov suterénu a garáží
3/ zateplenia striech
4/ výmeny okien
5/ výmeny garážových vrát
6/ zhotovenia nových odkvapových chodníkov
7/ zhotovenia murovaných krytov nad anglickými dvorcami
8/ výmeny klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien, oplechovanie atiky, odkvapový    
    systém na pultovej streche veľkej zasadačky)
9/ montáže kotviacej konštrukcie pre osadenie solárnych panelov na sedlovej streche (pozri
    diel UVK)