Kysucká 16 Košice „Kosmalt“

Objednávateľ:INTRADE Operational Services, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2023 - júl, 2024

Základné informácie

Budova Kosmaltu na Kysuckej 16 čoskoro prejde dlho potrebným zateplením, obnovou fasády a udržiavacími prácami. V rámci prác je plánovaná obnova strechy, fasády a súvisiacich konštrukcií, obnova oceľových plošín a udržiavacie práce, ktoré si už vyžadoval technický stav budovy. Ukončenie prác je plánované na 3Q 2024.