Výrobný areál HP v Považanoch

Objednávateľ:HP, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2005 - jún, 2006

Základné informácie

Produkcia plastových obalov, balenie technických produktov a recyklácia plastového odpadu, tvorí hlavnú časť výroby spoločnosti HP so sídlom v Považanoch. K pôvodnému areálu spoločnosti pribudlo touto výstavbou nové administratívne sídlo spoločnosti, ďalšie priestory pre zamestnancov i nové skladové a výrobné priestory.

Súčasťou nového areálu sú administratívno-prevádzková budova a výrobno-skladová hala s expedíciou, ktoré sú prepojené funkčne i dispozične. Základom výrobno-skladovacej haly je skeletová železobetónová konštrukcia, ktorá má jedno podlažie a skladá sa z troch nezávislých lodí. Jedna loď slúži na skladovanie a v zadnej časti i na expedíciu hotových výrobkov. Táto časť objektu zároveň tvorí hlukovú bariéru strednej lodi, kde je umiestnená samotná výroba. V krajnej lodi, ktorá tvorí hlukovú bariéru lisovne od okolitého prostredia, sa nachádza strojárska dielňa, expedícia s montážou a v zadnej časti sklad materiálu Administratívna budova obdĺžnikového tvaru je v celom pôdoryse jednopodlažná. Má dva hlavné a dva podružné vstupy.

Dominantou celého objektu administratívnej budovy je vstup do objektu, ktorý zaujme zaskleným zádverím a portálovým lemovaním. Vo vstupnej hale je umiestnená tzv. čakacia zóna – sedenie pre návštevníkov, spolu s expozíciou výrobkov spoločnosti. Projekt riešil aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry, pričom jestvujúce rozvody ostali zachované.

Zastavaná plocha je 3685,38 m2.