Výrobná hala Michatek

Objednávateľ:Michatek. k.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2004 - február, 2005

Základné informácie

Priemyselný park Michalovce na východnom Slovensku vznikol na základe myšlienky vytvoriť vhodné prostredie a atraktívne podmienky pre budúce investície. Jedným z prvých investorov, ktorý prejavil záujem o jeho priestory, bola nemecká spoločnosť Gronbach, dodávateľ komponentov pre výrobcov bielej techniky. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti Michatek.

Priemyselná hala Michatek je samostatne stojaci dvojpodlažný objekt, ktorý pozostáva z administratívnej a výrobnej časti. Na prvom nadzemnom podlaží administratívnej budovy sa nachádzajú kancelárie, miestnosti pre návštevníkov, laboratórium a hygienické priestory. Na druhom nadzemnom podlaží je ekonomické oddelenie, jedáleň pre zamestnancov, šatne a umyvárne. Výrobnú časť tvorí jednopodlažná dvoj- loďová veľkopriestorová hala.

Stavba má obdĺžnikový tvar so sedlovou strechou. Dominantným materiálom sú tepelnoizolačné sendvičové panely Kingspan použité na fasáde budovy, ale aj na zastrešení objektu. Objekt výrobnej haly pozostáva zo železobetónovej rámovej konštrukcie. Stropné konštrukcie v administratívnej časti sú tvorené z filigránových dosiek z betónu spojených s podlahou. Vnútornú dispozíciu tvorí pórobetónové murivo. Zaujímavo pôsobia presvetľovacie okenné otvory atypických rozmerov a tiež presvetlenie cez strešnú krytinu, pomocou presvetľovacích panelov. Celý objekt bol navrhnutý ako nepodpivničený. Celková zastavaná plocha závodu dosahuje 3 780 m2.