Sklad hotových výrobkov PS 18, Ružomberok

Objednávateľ:NEUSIEDLER - SCP, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2002 - január, 2003

Základné informácie

Objekty, v ktorých sa realizovali stavebné úpravy, sa nachádzajú v areáli závodu SCP a.s. Ružomberok. Účelom stavby je doprava paletovaného papiera z výroby, po dopravnom moste, do regálového skladu papiera a potom jeho expedíciu, buď cez halu expedície na kamióny, alebo cez nakladaciu rampu na železničné vagóny. Nosnú konštrukciu objektu haly expedície, administratívy a sociálneho zázemia tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet, s integrovanou časťou dopravného mosta do haly expedície.

Dopravný most je z oceľovej rámovej konštrukcie, ktorá je uložená na železobetónových prefabrikovaných rámoch vo výške 5 m nad zemou. Opláštenie a zastrešenie dopravného mosta, nakladacej rampy a samotného regálového skladu je realizované zo sendvičových panelov Kingspan.