Rafinéria na výrobu liehu Hniezdne

Objednávateľ:BGV, s.r.o., Hniezdne
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2002 - október, 2002

Základné informácie

Novopostavený združený objekt sa nachádza v obci Hniezdne. Daná stavba slúži na výrobu čistého liehu pre potravinárske a farmaceutické účely. Na výrobu technologickej pary slúži samostatný objekt kotolne, na ktorú nadväzuje chemická úpravňa vody so skladom chemikálií.

Administratívna časť stavby je riešená na poschodí dvojpodlažnej budovy, kde okrem ústredného velína pre celý areál liehovaru a sociálneho zariadenia, sú aj kancelárske priestory. Konštrukčne tvoria základ objektu oceľové rámové konštrukcie, navzájom poprepájané stužidlami a pažníkmi. Opláštenie budovy tvoria sendvičové panely v odtieni svetlo modrej farby.

Zastavaná plocha:
1 105,03 m2
Obostavaný priestor:
18 170,21 m2