Prístavba Siemens, Michalovce

Objednávateľ:SIEMENS AUTOMOTIVE spol. s.r.o
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2002 - júl, 2002

Základné informácie

Nedostatočná kapacita skladu a snaha zabezpečiť vyskladňovanie tovaru a surovín z kamiónov v interiéri, boli dôvodom na stavbu príjmovej haly, pomocou prístavby k jestvujúcemu príjmovému skladu. Zabezpečila sa tým ochrana pracovníkov, ako aj tovaru, pred poveternostnými vplyvmi.
Prístavba je z časti jednopodlažná stavba. Prízemie je tvorené veľkoplošným priestorom, ktorý je rozdelený na manipulačnú a skladovú plochu. Hala je prepojená so skladom rolovacími vrátami. Strešná konštrukcia objektu je jednoplášťová. Presvetlenie a vetranie príjmovej haly zabezpečuje 8 oblúkových strešných svetlíkov. Vstup a výstup do haly tvoria rolovacie lamelové vráta. Vonkajší obvodový plášť je z panelov HEBEL, farebne povrchovo upravené nátermi a maľbami.