Prekrytie tenisového kurtu - Spojená škola Sečovce

Objednávateľ:Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:október, 2017 - december, 2017

Základné informácie

Objekt stavby sa nachádza v areáli školy mesta Sečovce. Predmetom zákazky je opláštenie jestvujúcej haly, ktorá slúži ako tenisový kurt.

V rámci stavby boli zrealizované zemné práce a základy, oceľový obvodový plášť haly a strecha. Celková zastavaná plocha je 910, 70 m2, úžitková plocha 881,37 m2.