Operačný servis DHL

Objednávateľ:SLOV AIR, a.s., Bratislava
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2002 - november, 2002

Základné informácie

Objekt sa nachádza v areáli letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Novostavba slúži na skladovanie a triedenie prijímaných, ako aj prípravu na expedíciu odosielaných zásielok, z celého sveta. Nový štandard pracovných podmienok poskytuje aj administratívna časť stavby, ktorá má funkciu operačného servisu a bola kompletne rekonštruovaná.

Konštrukcia haly je tvorená z montovaného oceľového stavebného systému, dvojplášťovou strechou a obvodovými stenami zo sendvičových panelov.