Modernizácia elektrárne Starobeševo, Ukrajina - I. a II; II. a III. etapa

Objednávateľ:Slovenské energetické strojárne, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:január, 2000 - december, 2008

Základné informácie

Elektráreň Starobeševo je situovaná na juhovýchode Ukrajiny v regióne Doneck. Je objektom ťažkého priemyslu. Cieľom stavby je podstatne znížiť spotrebu plynu a vykurovacích olejov, nahradiť spaľovanie čierneho uhlia a znížiť emisie. Čím sa zavedie na Ukrajine technológia fluidného spaľovania v atmosférickej cirkulujúcej vrstve. Projekt vedie Donbasenergo a financuje ho EBRD (Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj ) a ECA ( Exportné úverové agentúry).
Spoločnosť realizovala výstavbu nového bloku 4, ktorá zahŕňa práce:
 • demoláciu existujúceho kotla
 • dodávku a montáž nového kotla
 • systém na vyprázdňovanie tosky a popolčeka
 • zariadenia na odlučovanie prachu a pripojenie plynových potrubí k existujúcemu komínu
 • vyklápacie zariadenie a sušič kalu
 • rekonštrukciu velínu nového kotla
 • elektrické zariadenia a regulačný systém
 • súvisiace stavebné práce
Predmetom realizovania sú aj rekonštrukčné práce stavebných objektov:
 • SO 01 Kotolňa a bunková stavba
 • SO 03 Vápencové hospodárstvo
 • SO 04 Vonkajšie vápencové hospodárstvo
 • SO 05 Kompresorová stanica
Turbína bloku 4 má elektrický výkon 210 MW. Celý projekt bude spĺňať kritéria spoľahlivosti, bezpečnosti, odolnosti voči požiarom a explóziám, ochrane zdravia pri práci a hygieny. Zariadenia, okrem opotrebujúcich sa častí, sú dimenzované na životnosť 40 rokov.
Celé zariadenie je centralizovane regulované z velínu. Zariadenie sa bude používať na prevádzku pri základnom výkone, ale nie je vylúčené, že sa bude používať aj pri prevádzkach na špičkový výkon v nasledujúcich rokoch, v závislosti od požiadaviek na elektrický prúd na Ukrajine.