Logistik - centrum firmy LIDL SR v Nemšovej

Objednávateľ:LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2003 - november, 2003

Základné informácie

Objekt slúži ako veľkokapacitný sklad potravín a nepotravinového tovaru pre sieť maloobchodných predajní LIDL, na území Slovenskej republiky. Zastavaná plocha centrálneho skladu, administratívnej budovy, odpadového hospodárstva, požiarnej nádrže SHZ je 30 005 m2 a obstavaný priestor je 368 630 m3.

Budova skladu je jednopodlažná prízemná, s vloženým technickým medzi podlažím a vstavbami sociálnych zariadení. Hlavným nosným systémom skladovej haly je montovaný železobetónový skelet, v kombinácií s nosnou oceľovou konštrukciou strechy. V objekte je riešená základná infraštruktúra - ústredné kúrenie, plynofikácia, vzduchotechnika, stabilné hasiace zariadenie, EZS, EPS. Zastavaná plocha administratívy, sociálneho zázemia je 583 m2 a plocha skladu je na rozlohe 27 661,53 m2.