Centrála Summit Motors Slovakia Ford, Bratislava

Objednávateľ:Summit Motors Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:jún, 2003 - november, 2003

Základné informácie

Účelom objektu Centrála Ford Summit Motors Bratislava, je vytvorenie predajných a administratívnych priestorov, ako aj zázemie pre opravy a servis automobilov. Daný objekt je nepodpivničený, samostatne stojaci na rovinatom pozemku, situovaný severne.

Stavba je rozdelená na tri konštrukčné a dilatačné celky a to, predajňu, administratívnu budovu a servis. Budova je založená na základových pätkách z prostého betónu. Obvodový plášť tvorí sklenená stena, v kombinácii s fasádnym obkladovým systémom Alucobond. Servis je zrealizovaný ako dvoj- lodná prefabrikovaná hala, s obvodovým plášťom vytvoreným z kaziet systému Rannila. Strešný plášť tvorí nosná konštrukcia z trapézových profilov.

Zastavaná plocha je 4 012,6 m2, z čoho predajňa predstavuje 668,1 m2, servis 2336,5 m2 a administratívne priestory majú rozlohu 2 567,6 m2. Počet parkovacích miest pre klientov je 71 a pre servis 88.