Audi centrum, Košice

Objednávateľ:Auto – Gabriel s.r.o
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2005 - október, 2006

Základné informácie

Celý areál pozostáva z administratívnej budovy, skladov, garáží a objektov určených na údržbu vozidiel. Jeho súčasťou sú aj samostatne stojaca distribučná trafostanica a otvorený oceľový prístrešok. Novostavba autosalóna a servisu AUDI v Košiciach má charakter skladovo-obslužného areálu.

Prevádzka centra si vyžiadala rozdelenie objektu na dva samostatne funkčné celky – autosalón (predajňu) a servis. Predajná časť má charakter čiastočne dvojpodlažnej budovy. Sú v nej umiestnené výstavné plochy určené pre predávané druhy osobných vozidiel. Priamo na výstavnú časť nadväzujú kancelárie, no súčasťou tejto časti areálu je aj predajňa náhradných dielov, sociálne zariadenia, prijímacia a odovzdávacia miestnosť.

Točité schodisko, ktoré sa nachádza priamo v predajni, vedie na druhé nadzemné podlažie, kde je galéria, ktorej súčasťou sú aj malá kaviareň a kancelárie. Na predajňu spojovacou chodbou nadväzuje servisná časť, ktorá je zrealizovaná ako jednopodlažná oceľová hala, v ktorej sa nachádza mechanická dielňa pre osobné vozidlá, umyváreň vozidiel a sklad náhradných dielov.

Snahu zjednotiť a dotvoriť pocit kompaktnosti oboch areálov do jedného objektu dotvára riešenie exteriérových plôch, najmä vo verejnej časti. Jeho architektonické stvárnenie na jednej strane vychádza z konkrétnych podmienok lokality a na druhej strane rešpektuje požiadavky na dizajn obchodných stredísk značky AUDI.

Zastavaná plocha je 1 740 m2.