Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č.36 – Farmácia, Košice

Objednávateľ:Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. Michalovce
Doba výstavby:marec, 2019 - marec, 2020

Základné informácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa nachádza v intraviláne mesta Košice. Predmetný projekt rieši stavebné úpravy školskej budovy pavilónu č. 36 v Košiciach.

Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, ktorá ma päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, celkový rozmer stavby je cca 20,125 x 54,85 m. Stavba bola postavená v 70-tych rokoch 20. storočia ako železobetónová konštrukcia opláštená ľahkým obvodovým plášťom s povrchovou úpravou z farebného skla. Zastrešená je sedlovou strechou v rôznych výškových úrovniach a jednoplášťovou plochou strechou v časti suterénu a výťahovej šachty.

Zámerom projektu je zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Stavebný proces bude pozostávať zo zateplenia fasády, preizolovania strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Realizáciou tohto zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.