Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

Objednávateľ:Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice
Dodávateľ:Chemkostav, a. s.
Doba výstavby:november, 2009 - február, 2011

Základné informácie

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny je umiestnený na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach, v areáli Fakultnej nemocnice L. Pasteura. Ide o novostavbu, ktorá je z časti vybudovaná nad CO krytom a z časti na nezastavanom území.
 
Časť objektu nad CO krytom je realizovaná ako dvojpodlažná nadzemná, s technickým suterénom. V časti tzv. prístavby, ktorá je trojpodlažná je umiestnený bezbariérový hlavný vstup, vyšetrovacia časť, vstup pre medikov a personál nukleárnej medicíny a štyri vyšetrovne so zázemím. Na poschodí je samostatná 10-lôžková jednotka nukleárnej medicíny so špecifickým režimom. Vo východnom krídle budovy je príručné laboratórium, riadiaca časť a priestor pre technické zariadenia. Stavba ma monolitický železobetónový, priečny, skeletový nosný systém, murovaný obvodový plášť a plochú strechu.
 
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny je určený na lekárske, výskumné a vedecké účely, ako aj na vyšetrenia a liečbu pacientov.