Výstavba a rekonštrukcia objektov v komplexe väznica – nápravné zariadenie IDRIZOVO

Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti - Správa väzníc
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:apríl, 2014 - október, 2016

Základné informácie

Hlavným cieľom projektu bola modernizácia väznice IDRIZOVO, časť Gazi Baba, Skopje, Macedónsko, ktorá zahŕňala výstavbu a rekonštrukciu objektov komplexu väzenia.

Projekt je rozdelený na 3 etapy. Spoločnosť Chemkostav zrealizovala 1. etapu projektu, ktorej cieľom bola výstavba nových objektov v areáli väzenského objektu ako aj rekonštrukcia pôvodných budov, kde bude sídliť administratíva a tréningové stredisko pre policajtov s ubytovacími kapacitami. V rámci stavby boli zrealizované búracie práce 16 starých objektov na celkovej ploche 10 400 m2 a výstavba nových objektov pre mužov v otvorenom oddelení v objeme 5 500 m2 a v polo otvorenom oddelení v objeme 4 650 m2. Projekt si vyžadoval výstavbu nového objektu čističky odpadových vôd pre 1 000 EO, novú vodovodnú sieť, splaškovú kanalizáciu, zavlažovací systém i elektrickú sieť. Súčasťou stavby bola aj výstavba ciest, chodníkov a peších zón, výstavba parkov a zelených plôch na celkovej ploche 15 820 m2, a výstavba 2 multifunkčných športových areálov.

Stavba bola realizovaná v podmienkach existujúcej väznice, v ktorej sa v danom období nachádzalo 1 900 väzňov.