Vybudovanie traktu urgentnej medicíny

Objednávateľ:NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. Michalovce
Doba výstavby:október, 2018 - marec, 2021

Základné informácie

Trakt urgentnej medicíny sa nachádza v rámci areálu NsP Sv. Jakuba v Bardejove. Jeho stavebnou úpravou a modernizáciou sa vytvoria a zmodernizujú jestvujúce priestory na urgentný príjem a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Rekonštrukcia a modernizácia bude prebiehať v jestvujúcich priestoroch hlavného monobloku „C“ a prístavby "C1" na I.NP. Výstavba bude ďalej spočívať v realizácií prístavby hlavného vstupu k monobloku „C“, výťahovej šachty k prístavbe monobloku „C1“, vybudovaniu spevnenej plochy pre ZZS a prístupovej komunikácií s napojením na miestnu komunikáciu ulice Tačevská.

Hlavný monoblok „C“ je stavba tradične murovaná dvojtraktová s pozdĺžnym nosným systémom z konca päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Prístavba k monobloku „C1“ je z montovaného železobetónového skeletu a je postavená koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.