Turistické centrum Sninské Rybníky

Objednávateľ:Združenie Horný Zemplín
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:január, 2003 - apríl, 2003

Základné informácie

Stredisko sa nachádza v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky, v okrajovej časti mesta Snina. Táto stavba je realizovaná z podporných prostriedkov programu PHARE. Celkový rozsah prác bol rozdelený na časti:
  • Ihriská a športoviská
  • Turistické informačné centrum
  • Hygienické zariadenia - Elektro
Viacúčelové ihriská, tenisové kurty a basketbalové ihriská s rôznou kvalitou povrchu sú navrhované v miernom svahu, v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky a v športovom areáli Zemplínske Hámre. Turistické centrum v centrálnej časti rekreačnej oblasti Rybníky, nadväzuje na príjazdovú komunikáciu a hlavné parkovisko. Budova je dvojpodlažná, ktorú tvorí prízemie a podkrovie. Účelom informačného centra je poskytovanie informácii rekreantom a správa rekreačnej oblasti.
Uvedená lokalita je napojená na novo navrhnuté inžinierske siete, vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú sieť. Výstavbou tejto oblasti sa skvalitnili služby pre rekreantov, nakoľko doteraz fungujúce sociálne zariadenia nevyhovovali hygienou ani kapacitou.
Zastavaná plocha: 57,80 m2
Úžitková plocha: 213,60 m2