Tribúna FC Artmedia Petržalka- Bratislava

Objednávateľ:Artmedia, s.r.o. Bratislava
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:február, 1999 - september, 1999

Základné informácie

Stavba bola realizovaná v areáli futbalového štadióna FC Artmedia Petržalka. Cieľom rekonštrukcie severnej a južnej tribúny bolo opraviť staré, za bránkami sa nachádzajúce tribúny a prepojiť ich s novou - východnou tribúnou, postavenou našou spoločnosťou. Architektonické riešenie rešpektuje pôvodné riešenie tribún, zjednocuje ich však do kompaktného tvaru, spoločne s východnou tribúnou. Tribúna bola postavená ako jednopodlažná, požiarne otvorená plocha. Ide o oceľovú konštrukciu, prekrytú polykarbonátovými doskami.

Priestor tribúny disponuje 3602 miestami. Sedačky sú ladené v klubových farbách a sú kotvené do železobetónových prefa prvkov. V najvyššej časti zastrešenia je umiestnená priebežná rampa pre umelé osvetlenie hracej plochy. Tribúna FC Artmedia Petržalka bola postavená s cieľom skvalitniť podmienky a rozšíriť kapacitu chránených plôch pre divákov a zlepšiť podmienky pre divákov.