Supermarket Tesco Sečovce 0,8 K

Objednávateľ:TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:júl, 2011 - október, 2011

Základné informácie

Objekt supermarketu má architektonický výraz podľa štandardu TESCO. Je to jednopodlažný objekt, z ktorého na strane zásobovacej rampy vystupuje ľahká konštrukcia zastrešenia zásobovacieho vstupu.

Objekt hypermarketu je riešený ako jednopodlažný, veľkopriestorový obchodný komplex, s jasne diferencovaným pohybom zákazníkov a tokom tovaru. Ide o diskontnú predajňu, ktorá je rozdelená na potravinový a nepotravinový tovar. Vchod aj východ do predajne bude pre zákazníkov cez zádverie ohraničené zasklenými stenami, s posuvnými vstupnými dverami.

 

Plocha pozemku: 4 198,95 m2
Zastavaná plocha objektu: 1 222,22 m2
Obostavaný priestor: 6 834,65 m2
Predajná plocha: 745,24 m2