Supermarket Novij, Užhorod

Objednávateľ:Karpatransbud, s.r.o.
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:marec, 2006 - december, 2006

Základné informácie

Účelom objektu je vytvorenie podmienok pre fungovanie veľkoplošného obchodného centra typu supermarket, jeho zaradenie do maloobchodnej siete v regióne a doplnenie tohto charakteru služieb a vybavenia územia v súlade s územno–plánovacou dokumentáciou mesta Užhorod. Obchodné zariadenie má univerzálnu náplň zahrňujúcu predaj, prevažne potravinárskeho a vybratého nepotravinárskeho tovaru.
Priestory objektu supermarketu sú riešené ako jednoduchý veľkopriestorový obchodný komplex, s jasne diferencovaným pohybom zákazníkov a tokom tovaru. Jeho celkový dispozičný koncept vychádza z funkčného rozdelenia objektu na:
  • predajňu v strede dispozície
  • vstupnú časť s obchodnou pasážou
  • zázemie administratívy na I. a II. NZ.P.
  • technologický energoblok - sklady balených potravín a sklady nepotravinárskeho tovaru
Šatne s hygienickým vybavením a denná miestnosť sú umiestnené v zázemí na I.NZ.P., vedenie na II. NZ.P. Technický blok tvorí funkčne samostatnú časť. Predajňa je charakterizovaná samoobslužným typom predaja hore uvedeného sortimentu tovaru, so zberným inkasom v pokladničnej zóne a bude tvoriť jeden nákupný priestor. Denné osvetlenie predajnej plochy je zabezpečené prostredníctvom strešných svetlíkov.
Objekt supermarketu pozostáva konštrukčne zo železobetónovej rámovej konštrukcie. Objekt je prízemný so svetlou výškou po väzníky 6,5 m a tvorí jeden dilatačný celok, v jednej časti dvojpodlažný. Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvorí dvojpoľový trapézový poplastovaný plech, ktorý sa upevnil na väznice a stužidlá priskrutkovaním resp. nastrelením. Obvodový plášť je tvorený stenovými plechovými sendvičovými panelmi.
Celkové architektonické a dispozičné riešenie objektu je komplexne vypracované v spolupráci s odbornými pracovníkmi budúceho užívateľa, s ktorými bolo navrhované riešenie priebežne konzultované a na záver odsúhlasené. Architektonický výraz objektu je podriadený štandardu VOPAK , so zohľadnením daností územia, na ktorom je stavba realizovaná.