Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti

Objednávateľ:Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:september, 2009 - december, 2010

Základné informácie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je umiestnený vo vysokohorskej oblasti v obci Vyšné Hágy, na južnom úbočí Vysokých Tatier. Nachádza sa v oblasti Národného tatranského ochranného parku a samotný objekt nemocnice je zapísaný ako kultúrna pamiatka.

Objekt národného ústavu je osempodlažná budova, ktorej základnou funkciou je poskytovanie vysoko špecializovanej diagnosticko-liečebnej starostlivosti. Pôdorysne je členená na päť častí, ktoré sú navzájom prepojené. Rekonštrukcia a modernizácia sa dotkne iba vybraných častí a to:

1. nadzemné podlažie – časť A Západ
5. nadzemné podlažie – časť Sever, Stred, B, C
6. nadzemné podlažie – časť B, C

Cieľom riešenia je dosiahnuť vnútorným dispozičným riešením a technickým vybavením úroveň zodpovedajúcu najnovším požiadavkám a princípom zdravotníckej prevádzky.