Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská, Snina

Objednávateľ:Mesto Snina
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:máj, 2010 - október, 2010

Základné informácie

Školská budova je čiastočne podpivničená, obsahuje jedno podzemné podlažie ako zázemie kuchyne a tri nadzemné podlažia, v ktorých sa nachádzajú učebne. Stavebné úpravy školy sú nutné, nakoľko doteraz neboli vykonané žiadne väčšie opravy a stavba je fyzicky aj morálne opotrebovaná.

Hlavnými nedostatkami sú zatekajúca strecha a okná, opadávajúca omietka, nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií. V rámci projektu sa zrealizuje výmena okien a dverí, zateplenie objektu, nová fasáda, oprava strechy, bezbariérový vstup a prestavba sociálnych zariadení aj pre imobilných.

Cieľom projektu je skvalitnenie vyučovacieho procesu a zníženie prevádzkových nákladov školy.