Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ, Strážske

Objednávateľ:Mesto Strážske
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:august, 2009 - marec, 2010

Základné informácie

Účelom stavebných úprav je zlepšenie technické stavu budovy, konkrétne:
  • výmena pôvodných netesniacich drevených okien a vonkajších dverí za plastové
  • zateplenie obvodových stien polystyrénom
  • zateplenie striech nová strecha nad časťou D
  • výmena zdravotechnických zriaďovacích predmetov a nevyhovujúcich vodovodných a kanalizačných inštalácií a rozvodov v celej škole
  • výmena poškodených obkladov, dlažieb a kabínok v hygienických zariadeniach
  • úprava podkrovného priestoru v časti A pre učebne a kabinety, s potrebným zázemím 
  • výmena strešnej krytiny na časti A
  • prestrešenie vstupnej časti školy