Stavebné interiérové úpravy „EXTRA“ úpravy HM Tesco Bratislava – Zlaté Piesky

Objednávateľ:TESCO STORES a.s.
Dodávateľ:Chemkostav, a. s.
Doba výstavby:marec, 2010 - máj, 2010

Základné informácie

Hypermarket Tesco Bratislava – Zlaté Piesky sa nachádza pozdĺž hlavného dopravného ťahu smerom na Senec a diaľnicu D1 v bezprostrednej blízkosti jazera s rekreačným areálom. Objekt tvorí jeden dispozične- prevádzkový celok, so susediacim polyfunkčným obchodným centrom Pallace. V dvoch nadzemných podlažiach hypermarketu sú zabezpečené všetky funkcie spojené s predajom, manipuláciou, zásobovaním, skladovaním  tovaru a riadením prevádzky.

 
Prostredníctvom nového dispozičného riešenia, ktoré vychádza z koncepcie účelu a požiadaviek Tesca sa zatraktívni hypermarket a vytvoria sa nové predajné plochy. V rámci rekonštrukčných prác dôjde k preskupeniu, zlúčeniu a aj rozdeleniu jednotlivých funkčných celkov predajných funkcií. Stavebné interiérové úpravy prispejú k skvalitneniu služieb a zvýšeniu komfortu jeho návštevníkov a pracovníkov.