Stavebná pripravenosť pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov + CT vrátane prislúchajúcich priestorov FNsP J.A.Reimana

Objednávateľ:FNsP J.A.Reimana, Prešov
Dodávateľ:Chemkostav, a.s. Michalovce
Doba výstavby:marec, 2019 - marec, 2020

Základné informácie

Realizovaná stavba sa nachádza v areáli FNsP J.A.Reimana v Prešove – v onkologickej budove ťažkých žiaričov. Hlavným cieľom interiérovej rekonštrukcie je zabezpečenie pripravenosti pre montáž 2 ks lineárnych urýchľovačov a CT prístroja, vrátane prislúchajúcich priestorov. Ide o výmenu troch prístrojov, ktoré sú zastaralé a vyžadujú si výmenu.  Jestvujúca budova je dvojpodlažná s plochou strechou. Stavebné úpravy sa budú realizovať na I.NP, I.PP a streche.