Štátny ústav na kontrolu liečiv, Bratislava

Objednávateľ:Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Dodávateľ:Chemkostav, a.s.
Doba výstavby:november, 2003 - december, 2004

Základné informácie

S výstavbou nových priestorov sa začalo vo februári 2004. Stavba sa rozrástla o nový objekt, ktorý architektonicky dopĺňa pôvodný objekt a spolu vytvárajú zladený celok. Cieľom bolo vytvoriť stavbu, ktorá bude kvalitná po stránke architektonickej, funkčnej i estetickej. Prestavbou sa prevádzka v komplexe rozdelila na tri časti. Prístavba slúži pre účely administratívy a okrem toho je prispôsobená aj na stravovanie. Jedna z pôvodných budov sa využíva na laboratórne výskumy a plní aj administratívnu funkciu. V druhej pôvodnej budove bolo v nadstavbe vybudované experimentálne pracovisko.

Prepojenie dvoch krídel novovznikajúcej budovy vytvorilo uzavretý blok s átriom, čím sa v plnej miere maximalizovalo využitie pozemku. Hlavný vstup do budovy je umiestnený rožne a predstavuje ho sklená dominanta v tvare valca, ktorá je doplnená o elipsovitý prvok v dotyku budov, oddelený dvoma vertikálnymi deliacimi stenami od vodorovných prvkov fasád.

Zasklená časť spomínaného valca slúži ako miesto pre kancelárie, rovnako však plní aj funkcie oddychového charakteru. Vďaka obloženiu oboch starších objektov tmavým obkladom sa vonkajšia podoba budovy zjednotila a zároveň sa docielilo aj zateplenie pôvodných objektov, ktoré tak vyhovujú súčasným teplo technickým normám. Využitím suterénu vznikla halová garáž pre 18 parkovacích miest s prístupom z Rastislavovej ulice.

Interiér budovy navodzuje príjemnú atmosféru, ktorú vytvára kombinácia prírodného kameňa a zelene, ktorou je bohato vyplnená vstupná hala . Dva hydraulické výťahy, ktoré premávajú v sklenom valci, umožňujú priehľad až na prízemie budovy, a to aj vďaka galérii vytvorenej na prvých dvoch podlažiach. Samotná funkčnosť napovedá, že prioritou je jednoduchá elegancia.

Zastavaná plocha je 3 972 m2.